Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Krajiny, ktoré prijímajú zaočkovaných cestovateľov

Krajiny, ktoré prijímajú zaočkovaných cestovateľov

Príchodom vakcíny na ochorenie COVID-19 sa viaceré krajiny postupne rozhodli poskytnúť zaočkovaným cestovateľom isté výhody v podobe zvoľnených reštrikcií. V súčasnosti je hneď niekoľko krajín, medzi nimi aj niekoľko európskych, ktoré rušia povinnosť karantény či preukázania sa negatívnym RT-PCR testom pre cestovateľov, ktorí absolvovali obe dávky očkovania proti COVID-19. Čoskoro by sa k nim mali pridať ďalšie, medzi nimi napríklad aj obľúbené Thajsko.

Reklama

Na stole je stále diskusia o spoločnom európskom COVID pass-e, ktorý by obsahoval informácie o očkovaní či testovaní. Momentálne na Slovensku po absolvovaní očkovania dostane podľa informácii Ministerstva zdravotníctva každý potvrdenie o jeho absolvovaní.

Návrat na Slovensko pre zaočkovaných cestovateľov: Výnimku majú zaočkovaní cestovatelia aj pri návrate na Slovensko. Povinnosťou pre nich zostáva registrácia a pri prechode cez hranice povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, alebo RT-PCR testom – nesmie byť starší ako 72 hodín. Následne musia tieto osoby absolvovať izoláciu, ktorá sa končí pri bezpríznakovom priebehu na 14. deň alebo po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu. Rozdiel však je, že testovanie môžu absolvovať prakticky okamžite po návrate na Slovensko.

Island

Island bol jednou z prvých krajín, ktorá v decembri minulého roka umožnila výnimku z karantény a testovania cestovateľom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Rovnako tak majú výnimku cestujúci, ktorí absolvovali obe dávky očkovania na koronavírus a vedia sa preukázať platným medzinárodným osvedčením o očkovaní.

Nezaočkovaní cestovatelia: Cestujúci sa musia podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test absolvujú po príchode do krajiny, druhý na piaty či šiesty deň. Testovanie je bezplatné, obdobie medzi prvým a druhým testom sú však cestujúci povinní stráviť v karanténe.

Návrat na Slovensko: Island je označený ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Akciové letenky do krajín, kam môžeš cestovať zaočkovaný

Poľsko

Aj naši severní susedia zaradili medzi výnimky z karantény cestujúcich, ktorí absolvovali očkovanie na ochorenie COVID-19. Rovnako sa musia preukázať potvrdením o absolvovaní očkovania (odporúčame preloženého do anglického alebo poľského jazyka).

Nezaočkovaní cestovatelia: Do 14. februára je v krajine zavedená národná karanténa. Aktuálne je je tiež zavedená 10-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prostriedkom hromadnej dopravy (výnimku má vstup motorovým vozidlom do 5 osôb, ktoré nemusia mať negatívny test, ani absolvovať karanténe). Občania Poľska, občania členských krajín EÚ, EHS a Švajčiarska, ktorí prekročia poľské hranice tvoriace vonkajšiu hranicu EÚ/Schengenu (vrátane vnútorných hraníc s SR a ČR), už nebudú môcť využívať výnimku z karantény.

Návrat na Slovensko: Poľsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Rumunsko

Výnimku z karantény majú aj zaočkovaní cestujúci do Rumunska. Potrebovať k tomu budú potvrdenie o očkovaní, vrátane dátumu podania vakcíny z druhej dávky – tieto údaje sú dostupné na potvrdení o očkovaní, opäť odporúčame jeho preloženie do anglického či rumunského jazyka. Dôležité je tiež, aby od druhej dávky prešlo aspoň 10 dní.

Nezaočkovaní cestovatelia: Cestujúci zo Slovenska čaká po príchode do Rumunska 14-dňová karanténa, tá sa nevyžaduje v prípade cestujúcich, ktorí v krajine strávia maximálne 72 hodín. Tým bude stačiť negatívny RT-PCR test nie starší ako 48 hodín. Od 13. januára 2021 je taktiež pozastavené alebo obmedzené letecké spojenie s tzv. rizikovými krajinami (krajiny zaradené do žltej zóny, medzi nimi aj Slovensko).

Návrat na Slovensko: Rumunsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Estónsko

Novinkou od februára je aj výnimka pre začkovaných cestujúcich do Estónska. Tí sa vyhnú povinnej karanténe aj testovaniu. Potrebovať k tomu budú potvrdenie o absolvovaní oboch dávok očkovania preložené do anglického, estónskeho jazyka alebo ruského jazyka.

Nezaočkovaní cestovatelia: Na cestujúcich sa momentálne vzťahuje povinná 10-dňová karanténa. Cestujúci sú tiež povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo sa podrobiť testu po príchode do Estónska. Cestovateľ s negatívnym výsledkom je povinný zostať v samoizolácii až do potvrdenia negatívneho výsledku druhého testu, ktorý absolvuje najskôr 6 dní od prvého testu, resp. 7 dní od prvého testu po príchode do Estónska, v niektorom z verejných testovacích miest, alebo do uplynutia 10. dňa povinnej samoizolácie v prípade, že sa druhému testu nepodrobí. Poplatok za test je 67 eur.

Návrat na Slovensko: Estónsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Cyprus 

Zaočkovaní cestovatelia budú uvoľnení od cestovných reštrikcií na Cypre už od 1. marca tohto roka. Kategórie krajín sa zmenia z A, B, C na štyri nové. Zaočkovaní pasažieri sa tak od marca vyhnú povinnosti predloženia negatívneho výsledku na COVID-19. Presné podmienky zatiaľ nie sú známe.

Nezaočkovaní cestovatelia: Slovensko je aktuálne zaradené v kategórii C, do krajiny tak môžu vstúpiť jedine, ak spĺňajú niektorú z výnimiek (občania Cypru, povolenie na pobyt a pod.). Zároveň so sebou musia mať test nie starší ako 72 hodín, za poplatok im ho vykonajú aj na letisku. Na všetkých cestujúcich z kategórie krajín C sa taktiež vzťahuje 14-dňová karanténa. Ďalší test na COVID-19 je nutné absolvovať 48 hodín pred ukončením izolácie, na vlastné náklady. Výsledky testu musia byť následne zaslané na adresu monada@mphs.moh.gov.cy. K ukončeniu karantény dôjde až po negatívnom výsledku posledného COVID-19 testu. 

Návrat na Slovensko: Cyprus je označený ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Seychely 

Na Seychely môžu cestovať dovolenkári dva týždne po absolvovaní druhej dávky vakcíny na koronavírus. K vstupu však budú potrebovať okrem autentického certifikátu o očkovaní (potvrdenie o zaočkovaní, odporúčame preložiť do anglického jazyka) tiež negatívny test na COVID-19, ktorý nebude starší ako 72 hodín. Následne je potrebná registrácia.

Nezaočkovaní cestovatelia: Seychely sú momentálne pre nezaočkovaných cestujúcich zatvorené, otvorenie je naplánované v polovici marca tohto roka. 

Návrat na Slovensko: Seychely sú označené za rizikovú krajinu. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť.

Gruzínsko

Od 1. februára môžu do krajiny cestovať všetci cestovatelia, avšak výlučne letecky, ktorí absolvovali obe dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19. Preukázať sa treba príslušným potvrdením o zaočkovaní preloženom minimálne do anglického jazyka.

Nezaočkovaní cestovatelia: Do krajiny môžu cestovať aj nezaočkovaní cestujúci (rovnako výlučne letecky), potrebovať k tomu budú negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín a následne tri dni po vstupe absolvovať ďalší RT-PCR test na vlastné náklady. Potrebná je tiež registrácia.

Návrat na Slovensko: Gruzínsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť.

Litva

Výnimku z karantény a testovania majú aj zaočkovaní cestujúci do Litvy. Opäť pre nich platí povinnosť preukázať sa potvrdením o absolvovaní oboch dávok vakcíny (opäť odporúčame jeho preloženie aspoň do anglického jazyka) proti ochoreniu COVID-19.

Nezaočkovaní cestovatelia: Cestujúcich zo Slovenska čaká povinnosť 14-dňovej karantény a tiež povinnosť preukázať sa negatívny testom (nie je bližšie špecifikovaný typ), ktorý nie je starší ako 48 hodín. Karanténu je možné skrátiť testom na desiaty deň.

Návrat na Slovensko: Litva je označená ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Lotyšsko

Výnimku z testovania sa majú zaočkovaní cestovatelia aj v Lotyšsku. Platí pre nich povinnosť preukázať sa potvrdením o absolvovaní oboch dávok vakcíny (opäť preloženého do príslušného jazyka).

Nezaočkovaní cestovatelia: Cestovanie do Lotyšska je momentálne obmedzené na nevyhnutné prípady. Cestujúci musia do krajiny vstúpiť s negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín (od odberu vzorky), potrebná je tiež registrácia a 10-dňová izolácia po príchode.

Návrat na Slovensko: Lotyšsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Slovinsko

Aj Slovinsko momentálne dáva výnimku z karantény zaočkovaným cestovateľom. Tí musia absolvovať obe dávky vakcíny a následne počkať aspoň 7 dní pri vakcíne Pfizer/Biontec, 14 dní pri vakcíne Moderna a 21 pri AstraZeneca. K ceste budú rovnako potrebovať potvrdenie od lekára o zaočkovaní.

Nezaočkovaní cestovatelia: Slovensko je zaradené medzi slovinské rizikové krajiny, cestujúcich preto po vstupe čaká desať dňová karanténa. Tej sa možno vyhnúť predložením negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý nie je starší ak 48 hodín, v prípade antigénového nesmie byť starší ako 24 hodín (počíta sa od momentu vykonania testu – v prípade že nie je uvedený čas odobratia vzorky, počíta sa od času  negatívneho výsledku). Výnimku z karantény majú tiež osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali.

Návrat na Slovensko: Slovinsko je označené ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. V prípade negatívneho testu vykonaného na ôsmy deň je možné izoláciu ukončiť. Izoláciu je možné ukončiť aj bez testovania, a to na štrnásty deň.

Guatemala

Prvou krajinou latinskej Ameriky, ktorá prijíma zaočkovaných cestovateľov bez karanténnych povinností, sa stala Guatemala. Cestujúci na to budú potrebovať absolvovanie oboch dávok vakcíny, čím sa musia vedieť preukázať – spomínané potvrdenie. Cestovať môžu až približne dva týždne po absolvovaní druhej dávky vakcíny.

Nezaočkovaní cestovatelia: Do krajiny sa momentálne dostanú aj cestovatelia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali (potrebujú k tomu potvrdenie od lekára) a tiež cestujúci, ktorí sa vedia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín.

Návrat na Slovensko: Guatemala je označená ako riziková krajina. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. Izoláciu možno ukončiť až po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19.

Madeira

Aj Madeira ako jedna z najbezpečnejších destinácií už prijíma turistov, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali alebo absolvovali očkovanie oboma dávkami vakcíny. Rovnako im na vstup bude stačiť potvrdenie v anglickom jazyku, ktoré musia ešte pred cestou nahrať do tohto formulára.

Nezaočkovaní cestovatelia: Cestujúcim na Madeiru stačí momentálne negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Pred cestou je tiež potrebné vyplnenie tohto dotazníka.

Návrat na Slovensko: Madeira je označená ako riziková destinácia. Pred návratom na Slovensko je nutná registrácia a následná izolácia spojená s testovaním na ôsmy deň. Izoláciu možno ukončiť až po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

  • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
    • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Prvý raz letela lietadlom až v 19tich, od tej doby si ho zamilovala. Krajinu podľa nej spoznáš podľa gastronómie a toho, ako ti naservírujú dezert. Za hranicami ju najčastejšie nájdete sedieť v lokálnej kaviarni so šálkou kávy a domácim zákuskom. Vyrástla v rodine dejepisárov, povinnou zastávkou každej jej cesty sú preto historické pamiatky a múzea. Myslela si, že preferuje more, nedávno sa však zamilovala do hôr, a to rovno do našich domácich.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Seychely sa od 25. marca plne otvoria návštevníkom z celého sveta, na vstup postačí PCR test https://t.co/8vKnOiGZgm #letenky12 hodiny dozadu
Prvý hotel vo vesmíre by mal byť otvorený v roku 2027 https://t.co/WMoXQJ6qbp #novinky14 hodiny dozadu
Maličký grécky ostrov je prvou COVID-free destináciou v Európe. Pozýva k sebe turistov https://t.co/LLzzX1yR0B #letenky18 hodiny dozadu
6 tipov kam vyraziť na dámsku jazdu po lockdowne https://t.co/DoJmDhiX8Y #tipy18 hodiny dozadu
Etihad Airways predlžujú bezplatné poistenie na COVID-19 do októbra 2021 https://t.co/re2XffW0uz #novinky19 hodiny dozadu
Aktivisti natreli lietadlo Air France nazeleno. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o tzv. greenwashingu https://t.co/2qPZlui4hI #novinky19 hodiny dozadu
Veľmi lacné letenky na leto: rezervuj skôr ako ostatní, ceny od 29€! https://t.co/P14f03FnXl #letenky19 hodiny dozadu
Miesta, kam môže žena bezpečne cestovať sama https://t.co/44T4SoEVGM #tipy19 hodiny dozadu
Kam môžem cestovať? S týmto rýchlym prehľadom si hneď v obraze https://t.co/7cHVIhbXek #novinky19 hodiny dozadu
Koronavírus a cestovanie – všetko, čo potrebuješ vedieť (novinky) https://t.co/QOAvhIh2a4 #novinky19 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore