Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19)

Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19)

Posledná aktualizácia: 4. augusta

Reklama
 • Tento článok si môžete prečítať i uložiť na neskôr v APLIKÁCII PELIPECKY, kde sa automaticky aktualizuje. Budete tak mať čerstvé a horúce informácie z prvej ruky (funguje aj v offline režime)

Aká je aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom v Európe a vo svete? V tomto článku prinášame najaktuálnejšie informácie k vstupu do jednotlivých krajín Európy, ale aj celého sveta.

Ktoré krajiny môžem navštíviť teraz?

Aké sú aktuálne podmienky cestovania? Ktoré krajiny sú otvorené a ktoré sú ešte stále uzavreté? Pozbierali sme všetky dostupné údaje ohľadom vstupu do najnavštevovanejších krajín a článok budeme priebežne aktualizovať.
Cestovateľský semafor a mapa (leto 2021)

Od 9. júla 2021 došlo k zmene pravidiel a cestovateľský semafor ako taký prestal platiť. Cestujúci sú posudzovaní podľa toho, či majú očkovanie alebo nie.

Pravidlá návratu zo zahraničia platné od pondelka 19. júla

Nemám očkovanie a vraciam sa zo zahraničia

 • potrebná registrácia do eHranica pri každom návrate zo zahraničia,
 • po príchode nástup do karantény na 14 dní. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény,
 • karanténu môžem ukončiť negatívnym testom najskôr na piaty deň po príchode. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie budem objednaný/á automaticky po registrácii v eHranici,
 • po prílete na Slovensko: okrem registrácie v eHranica treba vyplniť aj formulár na www.mindop.sk/covid,
 • pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hodín.

Mám kompletné očkovanie a vraciam sa zo zahraničia

 • musím vyplniť formulár eHranica, prvá registrácia platí pol roka. Ak idem za pol roka do viacerých krajín, stačí mi stále prvá registrácia, pri príchode domov sa preukazujem covid pasom
 • tento režim platí pri príchode z ktorejkoľvek krajiny, teda aj z rizikovej
 • Ak sa vraciam z dovolenky z rizikovej krajiny letecky na letisko na Slovensku, musím mať PCR test (nie starší ako 72 hodín), pri príchode na Slovensko inak ako letecky netreba ani test
 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Deti do 12 rokov

 • nemusia sa registrovať na eHranica,
 • nemusia sa testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napríklad po piatich dňoch po negatívnom PCR teste),
 • po prílete na Slovensko nemusia mať test.

Deti od 12 do 18 rokov 

 • musia sa registrovať, prvá registrácia platí do 9. augusta 2021,
 • do 9. augusta nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napríklad ak sú obaja rodičia zaočkovaní),
 • po 9. auguste bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Nemám očkovanie, ale mám výnimku v týchto prípadoch

 • zo zdravotných dôvodov: nemusím nastúpiť do karantény, ale musím sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. O tom, že nemôžem ísť na očkovanie, musím mať potvrdenie od špecialistu (vzor sa nachádza vo vyhláške),
 • ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do sto kilometrov od otvoreného hraničného priechodu, ktorí sú občanmi Slovenska. A takisto pendleri. Musia sa však preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako sedem dní,
 • pendleri, ktorí na Slovensko prichádzajú za prácou,
 • do karantény sa nemusia odobrať ani nezaočkovaní, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych, viaceré profesné skupiny, ľudia, ktorí obhospodarujú pozemky v blízkosti hraníc, ľudia, ktorí prídu krátkodobo na pohreb blízkej osoby, potrebujú test nie starší ako 72 hodín.

Cesta blízkych na letisko

 • ak prepravujete blízkych na alebo z medzinárodného letiska na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode zo Slovenska sa musíte zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa treba preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou,
 • najneskôr pri návrate na Slovensko sa treba zaregistrovať cez formulár eHranica, ak nemajú už platnú registráciu,

Nemôžem sa očkovať zo zdravotných dôvodov. Ako postupovať pri návrate domov?

O vhodnosti očkovania rozhoduje lekár špecialista. Ak rozhodne, že očkovanie nie je pre konkrétneho človeka vhodné, vystaví o tom pacientovi potvrdenie, ktorého vzor je súčasťou vyhlášky.

 • Aj keď ide o nezaočkovaných ľudí, majú výnimku a iný režim. Nevzťahuje sa na nich povinnosť karantény.
 • Pri vstupe na územie Slovenska sa však rovnako musia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Zoznam krajín, z ktorých pri prílete na Slovensko NETREBA negatívny PCR test

 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Slovensko

 • Slováci už môžu opäť voľne cestovať v rámci Slovenska, bývať v hoteloch či apartmánoch a v okresoch s lepšou situáciou tiež využívať wellness služby
 • Vláda SR od soboty 15. mája ukončila núdzový stav, čím došlo aj k zrušeniu zákazu zahraničných dovoleniek za účelom rekreácie – ten bol na núdzový stav naviazaný. Na dovolenky tak Slováci môžu opäť cestovať aj do zahraničia, zaočkovaní majú väčšie výhody pri návrate a nemusia do karantény.

Česko

 • Slováci môžu od 22. júna vstupovať do ČR bez testu a karantény
 • Pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.
 • Cestovať z ČR letecky do zahraničia môžu Slováci naďalej, vyžaduje sa respirátor FFP2 a tranzit Slovákov na letisko má stále výnimku
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Rakúsko

 • Vstup pre Slovákov bez karantény a potpreby registrácie. Naďalej je však potrebné sa preukázať potvrdením o teste, očkovaní alebo o prekonaní koronavírusu
 • Tranzit z letiska Schwechat na Slovensko je bez obmedzení.
 • Ak od vás po prílete na letisku Viedeň vyžadovať negatívny test na COVID-19 alebo karanténu - preukážte slovenské občianstvo a platný lístok na vlak alebo autobus smerujúci na Slovensko. Tranzitujúci Slováci nemusia do karantény ani na test.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Maďarsko

 • Od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska. Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Poľsko

 • Všetky osoby vstupujúce na územie Poľskej republiky z krajín schengenského priestoru sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku. Výnimku majú tí, ktorí COVID prekonali (6 mesiacov) alebo boli zaočkovaní (stačí osvedčenie). Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Poľska.
 • Pri tranzite cez Poľsko akýmkoľvek dopravným prostriedkom – lietadlom, autom alebo vlakom, je potrebné mať negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Ukrajina

 • Cudzinci sa pri vstupe na územie Ukrajiny musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 a poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou COVID-19.
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Nemecko

 • Nemecko od nedele 23. mája vyradí Slovensko zo zoznamu epidemicky rizikových krajín. Pri cestách zo Slovenska do Nemecka tak už nebude povinná karanténa, a to bez ohľadu na to, či cestujúci má plné očkovanie proti covidu. Vyžadovaný nebude ani test. Nutné je však v najbližších 10 dňoch počítať s prechodnou lehotou, plné výhody tak Slováci získajú až od júna
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Slovinsko

 • Vstup pre cestujúcich zo Slovenska je bez obmedzení
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Bulharsko

 • Krajina od 1. mája uvoľňuje opatrenia. Pri vstupe treba negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, potvrdenie o očkovaní (kompletné podmienky vstupu do Bulharska) alebo dostatočne starý výsledok pozitívneho COVID testu
 • Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Bulharska.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Taliansko

 • od 15. mája začína krajina uvoľňovať opatrenia až do júla. Keďže aktuálne v Taliansku hodnotia riziko nákazy ako mierne, krajina prejde na tzv. žlté zóny. Na vstup postačí negatívny PCR test (72 hodín), imunita alebo kompletné očkovanie. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Talianska.
 • do 15. mája platí 5-dňová karanténa po prílete a mierny lockdown v krajine
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Švajčiarsko

 • Od 22. apríla 2021 už aj Slovenská republika nie je na zozname rizikových krajín a tak po príchode do Švajčiarska netreba absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu
 • Pri ceste do Švajčiarska sa naďalej musíme preukázať negatívnym PCR testom
 • Potreba testovania platí aj pre cestujúcich, ktorí letecky tranzitujú cez krajinu - odporúčame preveriť u dopravcu
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Akciové letenky do povolených destinácií

Francúzsko

 • Do Francúzska môžu vstúpiť očkované osoby na ochorenie COVID-19, ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je označené QR kódom. Negatívny test PCR v takom prípade nie je potrebný. Maloleté osoby do 11 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Francúzska.
 • Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín (od vystavenia výsledku).
 • Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplnenými čestnými prehláseniami o vstupe.
 • Pri vstupe na karibské ostrovy Martinik a Guadeloupe patrice do tzv. zámorských území Francúzska je potrebné preukázať dôležitý a neodkladný dôvod cesty - v opačnom prípade ho tamojšie autority zamietnu
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Monako

 • Na územie Monaka môžeme vstúpiť len s negatívnym výsledkom testu na COVID-19
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Malta

 • Cestujúci majú povinnosť preukázať sa digitálnym COVID preukazom EÚ ešte pred vstupom do lietadla a vyplniť EU PLF formulár. Od 14. júla možno na Maltu vstúpiť len s kompletným očkovaním - 14 dní od ukončenia cyklu, je uznaný aj národný očkovací certifikát, vrátane detí od 12 rokov. Kto nemá očkovanie, ide do karantény. Výnimku z predloženia certifikátu o testovaní majú deti do 12 rokov. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky na Maltu.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Veľká Británia

 • Plne očkovaní cestujúci z EÚ a USA môžu od 2. augusta prísť do Anglicka, Škótska a Walesu aj bez povinnej izolácie
 • Anglicko doposiaľ vyžadovalo od všetkých cestujúcich zo Slovenska povinnú 10-dňovú karanténu a nutné tiež bolo dvojité testovanie po príchode do krajiny. Po novom sa pre zaočkovaných ruší len karanténa. Test na 2. deň po príchode do Anglicka naďalej platí pre všetkých, nezaočkovaní musia absolvovať karanténu a dvojité testovanie po príchode.
 • Platí tiež, že cestujúci prichádzajúci z všetkých krajín sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19.
 • Platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.
 • po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Írsko

 • Írsko sa rozhodlo od 19. júla znovu privítať zahraničných turistov. Od 19. júla začne krajina akceptovať digitálny certifikát EÚ, teda covid pas.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Portugalsko

 • Od 1. apríla patrí Slovensko i Rakúsko do tzv. druhej skupiny s menším rizikom a po novom tak už po prílete platí len povinnosť predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, 14-dňová karanténa pre našincov už neplatí. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Portugalska.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Španielsko

 • Od pondelka 21. júna bolo Slovensko zaradené medzi zelené krajiny aj v ponímaní Španielska. Do Španielska tak môžeme cestovať bez potreby testovania a karantény. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Španielska.
 • Všetci cestujúci smerujúci do Španielska musia pred odletom vyplniť elektronický formulár dostupný na stránke spth.gob.es alebo v mobilnej aplikácii SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registrácii cestujúci obdrží QR kód, ktorý je povinný predložiť po prílete do Španielska.
 • Kanárske ostrovy bezplatne poistia všetkých cestujúcich, ktorí prídu na ostrovy od 5.8.2020, poistenie hradí liečebné náklady či repatriáciu spojenú s ochorením COVID-19, opatrenie začalo platiť okamžite a na jeden rok, od 15. 11. pri ceste na Kanárske ostrovy potrebujete ukázať negatívny test na COVID-19, v opačnom prípade vás neubytujú
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Grécko

 • Krajina začala postupne rušiť cestovné obmedzenia pre Európanov a zahájila sezónu od 14. mája 2021. Ku vstupu turistom postačí očkovanie alebo negatívny test na COVID-19 - buď PCR nie starší ako 72 hodín alebo antigén nie starší ako 48 hodín. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Grécka.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Chorvátsko

 • Od 1. júla opäť platí povinnosť pri vstupe do Chorvátska ukázať PCR test starý maximálne 72 hodín ALEBO antigén nie starší ako 48 hodín ALEBO potvrdenie o očkovaní alebo imunite na COVID. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky do Chorvátska.
 • Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár , ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Rumunsko

 • Vstup bez testu a karantény pre Slovákov
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Moldavsko

 • Pri príchode do Moldavska neplatia žiadne obmedzenia.
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Bielorusko

 • Pri príchode do Bieloruska pre Slovákov platí povinná 10-dňová karanéna.
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Albánsko

 • Albánsko môžeme navštíviť bez nutnosti absolvovania 14-dňovej karantény po vstupe do krajiny či testu
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Cyprus

 • Slováci majú od 24. júna voľný vstup, teda bez testu a karantény. Nenechaj si tiež ujsť lacné letenky na Cyprus.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Severné Macedónsko

 • Severné Macedónsko zatiaľ nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu

Dánsko

 • Dánsko sa oficiálne otvorilo zaočkovaným turistom a tým, ktorí prekonali COVID prichádzajúcim z krajín Európskej únie, vstúpiť do krajiny možno aj s PCR testom, po prílete spravia ešte antigén, vstup na Faerské ostrovy a Grónsko je zatiaľ pre turistov zakázaný
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Faerské ostrovy

 • Cestovanie na Faerské ostrovy za účelom turizmu pre Slovákov nie je možné.
 • Pre občanov krajín, ktoré môžu vstúpiť na Faerské ostrovy tamojšie autority vyžadujú test na COVID-19 od všetkých, okrem detí do 12 rokov. Podľa oficiálnych informácií si musí od 11. júla každý za test zaplatiť sám.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Holandsko

 • Slovensko je zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžaduje sa podmienka negatívneho testu a ani izolácie po príchode do krajiny akýmkoľvek typom dopravy. To isté platí aj pri tranzite.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Belgicko

 • Slováci majú voľný vstup bez testu a karantény
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Luxembursko

 • Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Luxemburska len s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Fínsko

 • Vstup pre Slovákov je bez obmedzení
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Švédsko

 • Do 30. júna vláda predĺžila povinnosť cudzincov od 18 rokov veku pri vstupe do krajiny predložiť negatívny výsledok PCR, LAMP, TMA alebo antigénového testu na ochorenie covid-19, nie starší ako 48 hodín od času odobratia vzorky na testovanie (aj v prípade ak prekonali ochorenie).
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Nórsko

 • Slováci sú na zelenom zozname, netreba test ani karanténu - cestujúcich otestujú po príchode
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Island

 • Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.
 • Opatrenie sa týka ako turistov, tak aj domácich, ktorí sa vracajú späť do krajiny. Výnimka sa týka jedine detí, ktoré sa narodili v roku 2005
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Litva

 • Slovensko patrí medzi tzv. zelené krajiny a teda už viac po príchode do Litvy nie je potrebné absolvovať izoláciu.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Lotyšsko

 • S platnosťou od 16. júna boli uvoľnené podmienky pre pricestovanie do Lotyšska pre osoby očkovaných v EÚ alebo pre tie, ktoré COVID-19 prekonali v uplynulom polroku. Netreba test ani karanténu
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Estónsko

 • Aktuálne platí, že do Estónska môžete cestovať bez nutnosti testu a karantény, ak máte kompletné očkovanie alebo ste ochorenie prekonali v posledných 6 mesiacoch.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Lichtenštajnsko

 • Po príchode platí povinnosť prísť s negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo nastúpiť do domácej karantény, v ktorej sa po piatich dňoch necháte otestovať.
 • Táto krajina patrí od 31. mája 2021 medzi tzv. zelené krajiny, čo znamená, že po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Turecko

 • Pri vstupe do Turecka už nie je potrebné preukázať sa negatívnym PCR testom - ak máte kompletné očkovanie (test nepotrebujú ani tranzitujúci cestujúci - ted ak letíte cez Istanbul do ďalšej krajiny mimo Turecka), všetci ostatní potrebujú negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • Od 15. marca 2021 majú všetci cestujúci leteckou dopravou povinnosť vyplniť vstupný registračný formulár, a to najmenej 72 hodín pred svojou cestou do Turecka.
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Čierna Hora

 • Čierna Hora otvorila hranice pre turistov z EÚ od 1. júna 2020, od 13. marca 2021 je vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky možný po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, prípadne potvrdením o očkovaní alebo prekonaní COVID-u (protilátky)
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Srbsko

 • Srbsko vyžaduje pri vstupe negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín, prípadne potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-u.
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

Bosna a Hercegovina

 • Bosna a Hercegovina zatiaľ nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu
 • Po návrate na Slovensko netreba absolvovať karanténu - ak ste zaočkovaní.

AFRIKA

Egypt

 • Egypt umožní vstup turistom, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusu, bez nutnosti PCR testu.
 • Deti mladšie ako 6 rokov nemusia mať PCR test ani nemusia predložiť očkovací certifikát, vstup do Egypta im bude povolený. Deti / Dospievajúci vo veku od 6 do 18 rokov a nezaočkované osoby sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, podľa predchádzajúcich nariadení.
 • certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu musí byť v anglickom jazyku, musí byť opečiatkovaný a podpísaný zdravotným pracovníkom, musí obsahovať vodoznak alebo QR kód, ktorý priamo odkazuje na oficiálnu webovú stránku laboratória, ak klient nemá k dispozícii tlačený PCR test, musí mať oficiálny e-mail s výsledkom z oficiálnej e-mailovej adresy laboratória, PCR test musí byť jasný a musí obsahovať všetky podrobnosti o pacientovi, PCR test napísaný ručne nebude akceptovaný - V prípade nedodržania vyššie uvedených noriem je potrebné, aby klient vykonal PCR test po prílete do Egypta na letisku za poplatok 30 USD
 • Egypt od 1. júla otvoril niektoré pobrežné letoviská, obnovil medzinárodné lety a sprístupnil hlavné pamiatky vrátane pyramíd v Gíze. Turistom sa otvoriali oblasti, ktoré sú najmenej zasiahnuté pandémiou koronavírusu – najmä provincie pri Červenom mori, ako aj prístavné mesto Marsá Matrúh.

Ghana

 • Pasažieri potrebujú preukázať po prílete negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, po prílete spravia ďalší rýchlotest a treba ho zaplatiť (150 USD)

Kapverdy

 • Otvorené pre turistov, stačí negatívny test (max. 72-hod starý), ale ešte neobnovili komerčné lety

Keňa

 • Vstup možný len s negatívnym testom

Maroko

 • Vstup možný len s negatívnym testom a potvrdením hotelovej rezervácie

Rwanda

 • na vstup treba negatívny test a nahrať ho už dopredu v špeciálnom formulári, po prílete povinný ďalší test, zatiaľ 24 hodín čakanie v tranzitnom hoteli

Tunisko

 • Tunisko otvorilo hranice pre turistov z EÚ od 27. júna.
 • Pri vstupe do krajiny vyžadaje negatívny test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín
 • Po návrate z Tuniska je potrebné sa nahlásiť na Úrad verejného zdravotníctva SR, absolvovať domácu izoláciu a na 8. deň aj test na COVID-19 (hradený štátom). Po negatívnom teste končí karanténa.

Maurícius

 • od 15. júla vstup povolený pre zaočkovaných turistov, avšak zatiaľ s negatívnym PCR testom a 14-dňovou karanténou v rámci hotelového rezortu, voľny pohyb po ostrove je možný až po 14 dňoch, PCR test na mieste ihneď po príchode, ďalší PCR test na 7. deň a ďalší PCR test na 14. deň
 • pobyt možný iba v schválených hoteloch – kompletný zoznam bude dostupný od 20. júna na stránke: www.mauritiusnow.com
 • od 1. októbra pre zaočkovaných bude postačovať ku vstupu už len negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, po príchode budú mať voľný pohyb okamžite, pre ostatných turistov bude platiť 14-dňová karanténa na hotelovej izbe, voľný pohyb až po jej absolvovaní

Seychely

 • Ostrovy sa otvoria pre turistov z takmer celého sveta od 25. marca 2021.
 • Zákaz vstupu platí naďalej pre cestujúcich z Južnej Afriky.
 • Pri vstupe na Seychely treba predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Následne pre cestujúceho už nebudú existovať žiadne obmedzenia pohybu či karanténa.
 • Pred odletom treba vyplniť vstupný formulár a zakúpiť si tiež cestovné poistenie

Uganda

 • Pasažieri potrebujú preukázať po prílete negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín

Južná Afrika

 • Juhoafrická republika sa otvorila 1. októbra pre zahraničných návštevníkov
 • Pasažieri potrebujú preukázať po prílete negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Ak ho nemajú, musia podstúpiť karanténu na vlastné náklady. Tá je povinná aj pre cestovateľov s príznakmi koronavírusu. Požiadavkou tiež je, aby si cestujúici stiahli vládnu aplikáciu.

ÁZIA

Rusko

 • Cestovanie do Ruska za účelom turizmu nie je povolené.

Omán

 • Omán po novom vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, po príchode cestujúcemu urobia ďalší test a nasleduje 7-dňová karanténa, po siedmich dňoch je potrebný ďalší test a až následne po negatívnom výsledku končí izolácia, test sa vyžaduje od osôb starších ako 15 rokov
 • Podmienkou k vstupu je platné zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na liečbu COVID-19 počas doby pobytu
 • Pred príchodom do Sultanátu je potrebné sa zaregistrovať na PCR test, ktorý sa uskutoční po prílete na letiskách Ománu.

Izrael

 • Izrael od 23. mája pustí na svoje územie zahraničných turistov, ktorí boli zaočkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2, oznámili v utorok izraelské ministerstvá zdravotníctva a cestovného ruchu.
 • Krajina najskôr povolí vstup zaočkovaným skupinám turistov. Zaočkovaní jednotlivci môžu pricestovať do krajiny od 1. júla. Všetci zahraniční cestujúci sa pred nástupom do lietadla smerujúceho do Izraela budú musieť preukázať negatívnym PCR testom, píše agentúra Reuters. Po prílete na medzinárodné letisko Bena Guriona budú musieť predložiť test na protilátky, ktorý potvrdí, že boli zaočkovaní.

Spojené Arabské Emiráty

 • Spojené Arabské Emiráty sa opäť otvorili pre turistov. Návštevníci tak od 7. júla majú možnosť vstúpiť do Dubaja letecky, avšak len za predpokladu, že spĺňajú všetky ostatné požiadavky týkajúce sa vstupu do SAE.
 • Nutnosťou je negatívny test na COVID-19 (nie starší ako 96 hodín), registrácia cez appku i poistenie. Novinkou je, že aj po prílete do Dubaja vás otestujú bezplatne, pretože na vstup do Dubaja potrebujete preukázať dva negatívne testy
 • SAE nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19.

Jordánsko

 • Jordánsko už zrušilo karanténu po prílete, čo krajinu opäť otvorilo aj turistom zo Slovenska. Teraz stačí ku vstupu negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Pasažieri starší ako 5 rokov musia po príchode podstúpiť ďalší PCR test na vlastné náklady – stojí tu približne 34€. Potrebujú tiež cestovné poistenie a mobilnú appku.
 • Jordánsko nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19.

Uzbekistan

 • Uzbekistan do 1. marca 2021 obmedzil lety z Nemecka, Rakúska, Talianska, Dánska, Holandska a Anglicka. Cez tieto krajiny tiež tranzitné lety.

Čína

Taiwan

 • Taiwan je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu.
 • Taiwanské úrady sa z titulu šírenia nového variantu koronavírusu rozhodli od 1. januára 2021 aktualizovať pravidlá pre vstup a tranzit cez Taiwan. Tranzit cez letisko Tchaj-Pej je od 1. januára 2021 dočasne zakázaný, rovnako aj cestovanie do krajiny je výrazne obmedzené.
 • V prípade obdržania povolenia na vstup na Taiwan je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14-dňovej karanténe.

Hongkong

 • Hongkong už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu.

Macao

 • Macao už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu.

Singapur

 • Singapur už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu ani test

Thajsko

 • Thajsko od októbra otvorilo hranice prvým turistom od vypuknutia pandémie COVID-19. Prví „dlhodobí“ hostia môžu vstúpiť do krajiny už od novembra 2020, po prílete však budú musieť zotrvať v štátnej karanténe dva týždne a až následne si budú môcť užívať dovolenku. Nové pravidlá schválila thajská vláda začiatkom jesene.
 • Zaočkovaní turisti budú môcť pravdepodobne už od júla vstúpiť do Thajska bez väčších obmedzení
 • Všetci cestujúci pred návštevou Thajska musia požiadať o vízum na thajskom veľvyslanectve / konzuláte v ich domovskej krajine.
 • Klasické turistické vízum platí 60 dní.
 • Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Thajska, musia predložiť dôkaz o negatívnom teste PCR COVID-19 PCR vykonanom do 72 hodín pred letom
 • Všetkým cestujúcim po príchode vykonajú druhý PCR test na COVID-19.
 • Ak je testovací test negatívny, presunie sa do štátneho karanténneho zariadenia po dobu 14 dní (v prípade pozitívneho testu ide do iného izolovaného zariadenia)
 • K vízam treba predložiť cestovné poistenie pokrývajúce náklady s prípadným ochorením na COVID-19. Poistenie musí pokrývať najmenej 100 000 USD na lekárske ošetrenie, minimálne 400 000 thajských bahtov (13 050 USD) na ďalšie zdravotné a úrazové náklady. Toto poistenie musí platiť počas celú dobu pobytu.

Maldivy

 • Maldivy sa 15. júla 2020 otvorili všetkým návštevníkom.
 • Netreba víza vopred, stačí 24 hodín pred odletom vyplniť vstupný formulár a mať vopred rezervované ubytovanie, pri vstupe sa vyžaduje test (nie starší ako 96 hodín) - PLATÍ AJ PRE plne zaočkované osoby
 • Na Maldivy už opäť lietajú mnohé aerolinky
 • Pri ubytovaní v tzv. guesthouse je pri odlete z Maldív potrebný ďalší PCR test, vedia ho spraviť aj na mieste na náklady cestujúceho
 • Maldivy nie sú na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Vietnam

 • Cestovanie do Vietnamu za účelom turizmu nie je možné. Hranice sú uzavreté. Vietnam plánuje otvoriť hranice pre tie krajiny, ktoré sa s koronavírusom dobre vysporiadali.
 • Vietnam nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Malajzia

 • Cestovanie do Malajzie za účelom turizmu nie je možné.
 • Malajzia nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Kambodža

 • Cestovanie do Kambodže je zatiaľ možné len pre cestujúcich zo Španielska, Talianska, Iránu, Veľkej Británie, Francúzska a USA.
 • Kambodža nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Indonézia

 • Cestovanie do Indonézie za účelom turizmu nie je možné. Podľa posledných dostupných informácií sa krajina otvorí turistom zrejme až v januári 2021.
 • Indonézia nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Srí Lanka

 • Na vstup je potrebný PCR test a návštevníci sa musia najskôr ubytovať v tzv. Safe & Secured Certified Level 1 hoteli na 14 dní
 • Žiadosti o víza sú spracovávané výhradne online (Online Visa Application)
 • každý cestujúci musí mať pred požiadaním o víza uhradené špeciálne COVID cestovné poistenie dostupné na tejto stránke, ktoré je platné 1 mesiac a poskytuje krytie vo výške 50 000 USD. Náklady na poistenie sú 12 USD
 • Srí Lanka nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

Japonsko

 • Cestovanie do Japonska za účelom turizmu Slovákom a Čechom nie je povolené - krajina od 29. decembra navyše na mesiac zakázala vstup všetkým turistom.
 • Japonsko už nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak treba absolvovať domácu izoláciu a najskôr na 8. deň aj štátom hradený test

Južná Kórea

 • Cestovanie do Južnej Kórei za účelom turizmu síce nie je zakázané, avšak po príchode do krajiny musíte absolvovať 14-dňovú karanténu.
 • Južná Kórea už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu

India

 • Od 8. augusta 2020 platia nové podmienky pri prílete do Indie. Všetci cestujúci sa musia registrovať na portáli www.newdelhiairport.in aspoň 72 hodín pred plánovanou cestou.
 • Povinná je karanténa – 7-dňová inštitucionálna (na vlastné náklady) a následne 7-dňová domáca karanténa. Výnimku z tohto pravidla môžu získať tehotné ženy, vážne chorí, resp. cestujúci s deťmi do 10 rokov za nasledovných podmienok: požiadať o výnimku aspoň 72 hodín vopred online na www.newdelhiairport.in. Druhý spôsob, akým je možné získať výnimku, je predloženie negatívneho testu na Covid-19 pri prílete do Indie, ktorý nie je starší ako 96 hodín.
 • India nie je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov treba absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19

AMERIKA

Kanada

 • Kanada od 9. augusta 2021 otvorí pozemné hranice pre zaočkovaných Američanov a od 7. septembra otvorí hranice aj pre plne očkovaných cestujúcich z ostatných krajín sveta. Hranice sa otvoria za predpokladu, že očkovanie bude v krajine pokračovať rovnakým tempom ako doteraz a pandemické podmienky sa nezmenia.
 • od 7. januára 2021 sú cestujúci vo veku viac ako 5 rokov prichádzajúci do Kanady leteckou dopravou povinní predložiť leteckej spoločnosti negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 pred nástupom na medzinárodné lety smerujúce do Kanady. Test musí byť urobený do 72 hodín pred plánovaným odletom do Kanady. Kanada momentálne vyžaduje, aby osoby vstupujúce do krajiny podstúpili domácu karanténu na 14 dní.
 • Tranzit cez Kanadu je možný za týchto podmienok:
 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín.
 • v osobitných prípadoch (zrušenie letu na poslednú chvíľu) sú povolené aj samostatné izolácie v rámci prenocovaní v letiskových hoteloch.
 • Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:
 • podstúpiť skríning hraničným alebo karanténnym pracovníkom na posúdenie príznakov ochorenia COVID-19; nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19
 • poskytnúť základné informácie prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v papierovej forme, prostredníctvom mobilnej aplikácie ArriveCAN alebo webového formulára.
 • preukázať dôveryhodný plán svojej povinnej 14-dňovej karantény (ak nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo 14-dňovej povinnej izolácie (ak vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, prístup k jedlu a liekom, s vylúčením pobytu u zraniteľných osôb, alebo budú umiestnení v zariadení určenom vládou. Nedodržanie povinnej karantény/izolácie sa považuje za porušenie Zákona o karanténe s príslušnými postihmi - uloženie pokuty vo výške až 750 000 CAD alebo odsúdenie až na 6 mesiacov väzenia. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia inej osoby nedbalosťou sú sankcie ešte prísnejšie. Vykonávanie povinnej 14-dňovej karantény bolo predĺžené do 30. septembra 2020;  
 • odpovedať na volania kanadských úradov monitorujúcich povinnú karanténu z telefónneho čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100,
 • mať povinne na tvári rúško skôr ako budú pokračovať priamo do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu presunúť verejnou dopravou  
 • si prostredníctvom niekoho ďalšieho zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky,

USA

 • Cestovanie do USA za účelom turizmu pre Slovákov ani Čechov síce nie je zakázané, avšak nie je vôbec jednoduché. Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Cez USA nie je možný ani tranzit do Karibiku, na Havaj či do Južnej Ameriky. Jedinou alternatívou ako navštíviť USA je nutnosť zotrvať 14 dní pred vstupom do USA mimo Schengenského priestoru.

Kuba

 • Od 6. februára 2021 je povinná štátna karanténa pre všetkých medzinárodných cestujúcich.
 • Každý cestujúci musí pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín a podstúpiť test PCR priamo na letisku. Cestujúcim je meraná telesná teplota a musia vyplniť čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave. Výsledky prvého testu PCR sú známe do 72 hodín. Na piaty deň od vstupu do krajiny je povinnosť podstúpiť druhý test PCR a čakať na výsledky ďalších 72 hodín v izolácii.
 • Rezidenti na Kube podstupujú karanténu v špeciálnych karanténnych zariadeniach zdarma vrátane dopravy do/zo špeciálneho zariadenia. Turisti musia podstúpiť karanténu v hotelových zariadeniach v rôznych provinciách, náklady na hotel a dopravu do/zo zariadenia znáša turista. Zahraniční študenti budú izolovaní v špeciálnych zariadeniach ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva. Karanténa platí pre všetkých cestujúcich bez ohľadu na to, či už prekonali COVID-19 alebo boli proti ochoreniu COVID-19 očkovaní.

Tahiti

 • otvorené, na vstup stačí negatívny test na COVID-19

Antigua a Barbuda

 • Na vstup stačí negatívny test na COVID-19

Aruba

 • Na vstup stačí negatívny test na COVID-19
 • Pri návrate by nemali platiť reštrikcie ako pri návrate z Karibiku, ide o holandské zámorské územie

Argentína

 • Krajina nie je otvorená pre cestovný ruch
 • Argentína zakázala všetky medzinárodné komerčné lety do 1. septembra 2020.

Bahamy

 • vstup od novembra možný bez karantény, na vstup stačí negatívny test na COVID-19

Barbados

 • Na vstup stačí negatívny test na COVID-19

Belize

 • V zmysle uvoľňovania vládnych opatrení je od 16. augusta 2020 znovu otvorené medzinárodné letisko
 • Pri vstupe treba predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, potvrdenie o ubytovaní, itinerár na celý pobyt v krajine, spiatočnú letenku. Podľa rozhodnutia migračných úradníkov cudzincom môže byť daný k vyplneniu aj zdravotný formulár s registračným číslom, na základe ktorého môžu byť kontrolovaný počas pobytu v Belize.
 • Vstupujúci cudzinec bez testu bude testovaný priamo na letisku (na jeho náklady), v prípade pozitívneho testu bude umiestnený do 14 – dňovej  karantény (na jeho náklady). 
 • Napriek uvoľneným opatreniam z dôvodu nestabilnej situácie s vírusom COVID-19 veľvyslanectvo SR neodporúča slovenským občanom do Belize cestovať minimálne do konca septembra 2020. 
 • Webové stránky niektorých leteckých spoločnosti (najmä z USA) pripravujú komerčné lety od druhej polovičke augusta 2020, od septembra sa predpokladá aj letecké spojenie s Kanadou. Možný pozemný tranzit cez Belize do Mexika (majú spoločné hranice), t. j. výstup z Belize do Mexika bude umožnený pravdepodobne od septembra 2020.  

Bolívia

 • Krajina nie je otvorená pre cestovný ruch
 • Bolívia je v súčasnosti turistom uzavretá. Vláda oznámila do 31. júla celkovú karanténu v krajine.

Brazília

 • Turisti zo všetkých krajín (ktorým by za normálnych okolností bolo dovolený štandardný vstup na víza) už môžu od 29. júla cestovať do Brazílie
 • Otvorené sú letiská v Sao Paulo a Rio de Janeiro
 • Hlavnými podmienkami ku vstupu sú: negatívny PCR test na COVID-19 (nie starší ako 72 hodín od termínu nástupu na prvý let), poistenie počas celého pobytu v krajine a vyplnený zdravotný formulár
 • Po návrate z Brazílie je potrebné sa nahlásiť na Úrad verejného zdravotníctva SR, absolvovať domácu izoláciu a na 8. deň aj test na COVID-19 (hradený štátom). Po negatívnom teste končí karanténa.

Čile

 • Krajina aktuálne nie je otvorená pre cestovný ruch
 • Čile je uzavreté pre všetkých zahraničných turistov a v súčasnosti platí celonárodný zákaz vychádzania.

Dominika

 • Na vstup stačí negatívny test na COVID-19

Dominikánska republika

 • Na vstup nepotrebujeme test ani karanténu. Stačí sa len registrovať.
 • Krajina poskytuje do konca apríla 2021 bezplatné poistenie proti COVID-19 tým cestujúcim, ktorí sa ubytujú v hoteli

Kolumbia

 • Kolumbia od 17. septembra 2020 zrušila dočasný zákaz vstupu cudzincov do krajiny pre leteckú dopravu
 • Naďalej ostávajú uzavreté všetky pozemné hranice, vrátane riečnych a morských prístavov (do 1. decembra 2020)
 • Medzinárodné komerčné lety sú čiastočne obnovené. Po novom sa pri vstupe do krajiny vyžaduje negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 96 hodín).
 • Cestujúci, ktorí majú v úmysle vstúpiť alebo odísť z krajiny, musia 24 hod  až 1 hod.  pred cestou vyplniť online formulár check-mig.

Kostarika

 • Kostarika od 3. augusta otvorila hranice s mnohými štátmi vrátane Slovenska.
 • Pred cestou treba vyplniť online formulár a tiež mať platné cestovné poistenie na COVID-19 pokrývajúce celú dobu pobytu.
 • Netreba test ani karanténu.
 • Po návrate z Kostariky je potrebné sa nahlásiť na Úrad verejného zdravotníctva SR, absolvovať domácu izoláciu a na 8. deň aj test na COVID-19 (hradený štátom). Po negatívnom teste končí karanténa.

Ekvádor

 • Ekvádor obnovil medzinárodné lety s obmedzenou kapacitou už od 1. júna 2020.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci musia preukázať výsledky negatívneho testu PCR COVID za posledných 10 dní pred príchodom.
 • Ak testovanie nie je vo vašej krajine k dispozícii, musíte podpísať vyhlásenie, že súhlasíte s tým, aby sa po príchode podrobíte testovaniu v Ekvádore, a pôjdete do karantény, kým nebudú výsledky.

El Salvador

 • Krajina nie je otvorený pre cestovný ruch
 • Momentálne nie sú povolené žiadne medzinárodné lety do alebo z krajiny. Uzatvorenie hraníc je platné do 18. augusta.

Francúzska Guyana

 • Krajina nie je otvorená pre cestovný ruch
 • Do tejto krajiny nie sú v súčasnosti povolené žiadne medzinárodné lety

Guatemala

 • Prvá latinskoamerická krajina, ktorá sa otvorila zaočkovaným cestujúcim bez testu a karantény
 • Pre ostatných platí k vstupu PCR test nie starší ako 72 hodín
 • Do Guatemaly možno cestovať aj v prípade, že ste COVID už prekonali

Guyana

 • Krajina nie je otvorená pre cestovný ruch

Honduras

 • Krajina je otvorená pre turistov
 • Honduras oficiálne znovu otvoril letiská od 17. augusta 2020
 • Vítaní sú cestujúci zo všetkých krajín sveta
 • pred vstupom na Honduras treba predložiť negatívny COVID-19 test s výsledkom nie starším ako 72 hodín pred príchodom.

Jamajka

 • Otvorená turistom, ale treba požiadať dopredu o autorizáciu vycestovania cez formulár na webe
 • Občania EU nepotrebujú negatívny test, ale ak niekto bude mať symptómy, otestujú ho na letisku, potom sa musí podrobiť 48 hodinovej karanténe v hoteli

Mexiko

 • Hranice Mexika sú oficiálne otvorené, dovolenkovať už možno bez obmedzení v letoviskách Cancún a Playa Del Carmen 
 • K vstupu do Mexika nie je potrebný test ani karanténa
 • Pre bezproblémový vstup do Mexika sa odporúča cestovať priamym letom do Cancúnu, teda bez prestupovania v Mexico City
 • Po návrate z Mexika je potrebné sa nahlásiť na Úrad verejného zdravotníctva SR, absolvovať domácu izoláciu a na 8. deň aj test na COVID-19 (hradený štátom). Po negatívnom teste končí karanténa.

Nikaragua

 • Krajina nie je otvorené pre turistov
 • Pozemné hranice a medzinárodné letiská sú zatvorené

Panama

 • Na vstup do krajiny treba negatívny test na COVID-19, ak ho nemáte k dispozícii - dá sa spraviť na mieste za 30 dolárov, zaočkovaní turisti majú vstup bez obmedzení - stačí mať očkovací certifikát

Paraguaj

 • Krajina je od 15. októbra 2020 otvorená pre turistov
 • Všetky komerčné lety už majú zelenú od 21. októbra 2020

Peru

 • Krajina nie je otvorená pre turistov
 • Peru trpí najväčším výskytom vírusu Covid-19 v Latinskej Amerike až po Brazílii. Všetky komerčné lety boli pozastavené až do odvolania

Surinam

 • Krajina nie je otvorená pre turistov
 • Všetky hranice sú zahraničným cestujúcim uzavreté najmenej do 14. augusta.

Uruguaj

 • Krajina nie je otvorená pre turistov
 • Všetky hranice sú zahraničným cestujúcim uzavreté až do ďalšieho oznámenia

Venezuela

 • Krajina nie je otvorená pre turistov
 • Všetky hranice sú zahraničným cestujúcim uzavreté a do krajiny môžu v tejto chvíli cestovať iba občania Venezuely.

Tanzánia a Zanzibar

 • Krajina od mája 2021 mení vstupné podmienky a po novom vyžaduje k vstupu PCR test
 • Vláda Tanzánie v máji 2021 rozhodla, že pred vstupom do krajiny je potrebné vyplniť zdravotný formulár na stránke, ktorý vygeneruje unikátny kód a ten je potom potrebné použiť pri vstupe do krajiny
 • Pri príchode merajú pasažierom teplotu, ak majú príznaky ochorenia, môžu im urobiť test.
 • Pri návrate z Tanzánie vyžadujú aerolinky Qatar Airways PCR test a vyplnený formulár (platí to ale len pre Qatar Airways)

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Austrália

 • Cestovanie do Austrálie za účelom turizmu nie je povolené. Všetky medzinárodné letiská sú do odvolania uzavreté. Hranice budú pre turistov opäť otvorené zrejme až v roku 2022 - krajina chce počkať, kým bude dostupná vakcína na COVID-19
 • Zákaz cestovať mimo Austrálie platí pre austrálskych občanov až do 17. decembra 2020
 • Austrália už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu ani test

Nový Zéland

 • Cestovanie na Nový Zéland za účelom turizmu nie je povolené. Nevydávajú sa ani pracovné, ani turistické víza.
 • Krajina však už nemá nové prípadu koronavírusu a tak vnútroštátne lety opäť fungujú a cestovanie je možné pre domácich.
 • Nový Zéland už je na zozname bezpečných krajín, po návrate domov tak netreba absolvovať domácu izoláciu

Nenašli ste v našom článku informácie, ktoré ste hľadali? Chýba tam nejaká konkrétna krajina, ktorá vás zaujíma? Napíšte nám.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na [email protected] Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na [email protected] Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Do pozornosti tiež dávame info o GreenPass aplikácii, v ktorej vieš uchovávať vakcinačný certifikát, certifikát o prekonaní Covid-19 a výsledok PCR/antigénového testu
 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Raz sa náhodou dostal k lacným letenkám a odvtedy chce precestovať celý svet. Radšej má hory a prírodu ako mestskú džungľu. Zamiloval si Island, Yosemite, Indonéziu a veľmi ho láka Nepál, Faerské ostrovy a Kanada. Najväčší sen si ale už splnil, keď sa mu narodila dcérka Eliška.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Zrušte zákaz vstupu Európanom do USA, vyzýva Spojené štáty predsedníčka Európskej Komisie https://t.co/AXlV9JInsK #novinky6 hodín dozadu
Dubaj v septembri za 65€! Rezervuj si čím skôr letenku z Budapešti https://t.co/v9uEOqIKBw #letenky7 hodín dozadu
PONUKA DŇA: All Inclusive Kréta s letenkami a 4*hotelom za 539€ https://t.co/aGMgVB29A9 #dovolenky10 hodín dozadu
9 dôvodov prečo by si mal navštíviť Varšavu https://t.co/2HiP1DLbkT #cestopisy11 hodín dozadu
Varšava z Viedne od 19€! Poď za históriou a výhľadmi https://t.co/eIKSS0M3B1 #letenky11 hodín dozadu
Wizz Air a Ryanair budú súperiť o európskych cestovateľov https://t.co/5yiHt4mM74 #novinky11 hodín dozadu
Valencia z Viedne v lete a na jeseň od 23€! https://t.co/gAtjL8y3ey #letenky12 hodín dozadu
Božské Atény: Letenky z Viedne od 31€! https://t.co/trm11wrtkL #letenky12 hodín dozadu
Koronavírus a cestovanie: kedy potrebujem test, ako lietať z Viedne/Budapešti + registrácia cez formulár eHranica https://t.co/QOAvhIh2a4 #novinky12 hodín dozadu
Kam môžem cestovať? S týmto rýchlym prehľadom si hneď v obraze https://t.co/7cHVIhbXek #novinky12 hodín dozadu

Odporúčame tiež:

Advertisement
Advertisement
Hore