Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

E-karanténa na Slovensku: pre ktoré krajiny platí? (pravidlá a podmienky)

E-karanténa na Slovensku: pre ktoré krajiny platí? (pravidlá a podmienky)

Slovenský parlament v máji schválil tzv. smart karanténu, ľudia tak pri návrate zo zahraničia nejaký čas nemuseli ísť nutne do štátneho zariadenia na karanténu – mohli ju absolvovať doma. Museli si len stiahnuť aplikáciu e-karanténa.

Reklama

10. júna však vstúpilo do platnosti nové opatrenie, ktoré zmenilo podmienky a pravidlá cestovania. Štát vytvoril skupinu „bezpečných krajín“. Po príchode z nich už nebude povinná karanténa ani negatívny test. Sú to:

 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Švajčiarsko

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú v takzvanom „bezpečnom“ zozname, musia ľudia predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Ide o situácie, keď človek prichádza na Slovensko z Ukrajiny a Poľska. Takýto test ukážu polícii.

Ak človek nevstupuje cez priechod, kde sa robí kontrola, musí bezodkladne odovzdať test na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Výsledok testu musí byť v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Ľudia, ktorí takto prídu, musia zostať v domácej izolácii aj s osobami, s ktorými v domácnosti žijú.

Najskôr na piaty deň musí ísť človek po návrate na test. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Karanténa už len pre rizikové krajiny

Ak ste boli posledných 14 dní v rizikovej krajine, môžete izoláciu dokončiť doma, kým nebudete mať negatívny test. Domáca izolácia sa týka aj osôb, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti. Ak je niekto v štátnej karanténe a vrátil sa z „bezpečnej“ krajiny zo zoznamu, môže z karantény odísť bez domácej izolácie.

Štátna aplikácia na kontrolu karantény umožňuje štátu snímať ľudí cez kameru ich smartfónu a kontrolovať tak dodržiavanie pravidiel. Ak dôjde k porušeniu pravidiel, ľuďom bude hroziť pokuta 1650 eur.

Ľudia v inteligentnej karanténe by sa mali v tretí deň objednať vyšetrenie na COVID-19 a ak pokiaľ bude test negatívny, môžu opustiť domácu izoláciu.

Úrad verejného zdravotníctva bude musieť získané údaje zničiť, hneď ako pominie dôvod ich spracovania.

Ako bude fungovať karanténa cez appku? Na hraniciach si navrátilci nainštalujú aplikáciu, na základe ktorej budú monitorovaný, či dodržiavajú domácu karanténu.

Základné podmienky smart e-karantény

 1. smartfón s kamerou, určovaním polohy a SIM kartou funkčnou aj na území Slovenska 
 2. po celý čas dostatočne nabitý smartfón (odporúčame 100 %),
 3. nonstop Wi-Fi pripojenie alebo dostatok mobilných dát,
 4. dostatočnosť mobilného signálu na Vami vybranom mieste domácej izolácie,
 5. osoby v spoločnej domácnosti musia absolvovať domácu izoláciu spolu s Vami,
 6. upovedomenie osoby, ktorá Vás preváža zo štátnej hranice o povinnosti chrániť sa bezventilovým respirátorom FFP2/KN95,
 7. najskôr na 5. deň od vstupu na územie SR absolvovať test na COVID−19

Pred stiahnutím sa zaregistrujte!

Údaje vo formulári

Do formulára budete musieť zadať:

 • osobné údaje,
 • mobilné telefónne číslo, Pozor:  Po registrácii nemôžete meniť SIM kartu !  Musíte používať tú SIM kartu a telefónne číslo, s ktorým sa zaregistrujete.
 • hraničný prechod, cez ktorý budete prechádzať,  
 • poznávaciu značku vozidla (ak v ňom plánujete prekročiť hranicu),
 • osoby, s ktorými cestujete alebo budete v domácej izolácii,
 • miesto izolácie (pozor: vždy musíte miesto označiť miesto aj presne na mape vo formulári; ak ide o chatku, prípadne záhradný domček, ktoré nemajú súpisné číslo, nie je podmienkou presná adresa, toto miesto označte priamo na mape vo formulári),
 • deti do 16 rokov a osoby žijúce v spoločnej domácnosti, s ktorými chcete stráviť domácu izoláciu.

V prípade ak ste zadali nesprávne miesto domácej izolácie budete jeden krát vyzvaní na jeho opravu.

Osoby v spoločnej domácnosti, ktorým vznikne povinnosť ostať v domácej izolácii spolu s Vami sa nemusia samostatne registrovať a stiahnuť si aplikáciu eKaranténa. Tieto osoby ale musia byť uvedené vo Vašom registračnom formulári. Za účelom kontroly nahlásenia všetkých osôb v domácnosti k Vám môže prísť námatková kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a za porušenie tohto nariadenia Vám hrozí pokuta.

Deti do 16 rokov

Deti do 16 rokov sa neregistrujú prostredníctvom registračného formuláru ani si nesťahujú aplikáciu eKaranténa, nahlasuje ich zákonný zástupca vo svojom registračnom formulári (kolónka Osoby, s ktorými cestujete alebo budete tráviť domácu izoláciu).

Aplikácia e-karanténa pre OS Android a OS iPhone

 • Pre stiahnutie aplikácie je možné použiť aj Google play.
android-app-zozstanzdravy
ios-app-zozstanzdravy
 • Po stiahnutí aplikácie povoľte všetky prístupy a následne budete vyzvaní na zadanie Vášho mobilného čísla priamo do aplikácie.
 • Následne Vám príde aktivačná SMS. V aktivačnej SMS bude uvedený kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie eKaranténa. Po zadaní kódu sa aplikácia eKaranténa spáruje s Vašou registráciou. V aplikácii uvidíte Váš COVID-19-PASS (čiarový kód a tri trojice znakov), ktorý Vám bol pridelený po registrácii.
 • Aplikácia eKaranténa Vás informuje o tom, že je pripravená na Váš prechod štátnymi hranicami.

To nie je všetko, ešte potrebujete tieto dokumenty

Na prechod štátnou hranicou budete okrem registrácie a aktívnej aplikácie eKaranténa potrebovať aj podpísané 2 dokumenty. Vytlačte a podpíšte oba dokumenty 2x ešte pred príchodom na hranice.

Jedná sa o Čestné prehlásenie a Súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie.

Ako prejsť cez hranice?

Príchod na štátnu hranicu si naplánujte v čase medzi 08:00-18:00 hod. (7 dní v týždni). Je to čas, v ktorom vás budú vedieť vybaviť príslušníci polície. Mimo tohto času nebude zabezpečená technická podpora.

V prípade, ak idete do domácej izolácie, musíte si zabezpečiť individuálnu dopravu. Preferovaným dopravným prostriedkom na prekročenie štátnej hranice je auto. Máte tri možnosti: 

A. Hranicu prekročíte v aute a pokračujete ním rovno do miesta domácej izolácie. 

B. Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre Vás príde autom člen Vašej domácnosti. Je to človek, ktorý spolu s Vami absolvuje povinnú domácu izoláciu.

C. Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre Vás príde autom iná osoba (môže byť aj taxi), ktorá nie je členom domácnosti a nenastupuje s Vami do domácej izolácie, ale táto osoba musí byť počas celého presunu chránená bezventilovým respirátorom FFP2/KN95.

V domácej karanténe majte aktualizovanú aplikáciu

Váš mobilný telefón počas domácej izolácie:

 1. musí byť nepretržite zapnutý,    
 2. nesmie byť zapnutý letový režim,  
 3. musí byť nepretržite pripojený na internet.
 4. musí mať aktívnu aplikáciu (ponechajte ju v aktívnom stave),
 5. umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania domácej izolácie,
 6. povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
 7. musí mať zapnuté a povolené určovanie polohy (známe ako GPS),
 8. musí mať nepretržite povolené prijímanie notifikácií (vrátane SMS) na mobilnom zariadení,
 9. povolené používanie kamery pre účely rozpoznanie biometrie tváre, technologicky to bude zabezpečené priamo pomocou aplikácie eKaranténa (tzn. rozpoznanie tváre sa udeje prostredníctvom kamery a aplikácie eKaranténa, nemusíte mať smartfón, ktorý podporuje rozpoznanie biometrie tváre, napríklad iPhone s Face ID technológiou, stačí kamera),
 10. aplikáciu eKaranténa pravidelne aktualizujte!

Počas 14-tich dní domácej izolácie nemôžete opustiť svoju domácnosť a ste povinní zdržiavať sa len vo Vami určenom mieste domácej izolácie, zdržať sa sociálnych kontaktov, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto domácej izolácie alebo prijímať v mieste izolácie osoby mimo Vašej domácej izolácie.

Súčasťou domácej izolácie je tiež povinnosť absolvovať test na COVID-19. Test budete absolvovať zvyčajne najskôr na 5. deň domácej izolácie. 

Čo sa chápe ako porušenie karantény?

 • opustenie miesta určeného na domácu izoláciu,  
 • nastavenie režimu lietadla na telefóne,
 • odinštalovanie aplikácie,  
 • vypnutie telefónu,  
 • systémovo vypnuté sledovanie polohy telefónu,  
 • vypnutie mobilných dát alebo wifi,  
 • nereagovanie na výzvu aplikácie – overiť sa prostredníctvom rozpoznania biometrie tváre,
 • výber miesta domácej izolácie mimo mobilného signálu,
 • manipulácia s GPS polohou alebo s aplikáciou.

V prípade porušenia podmienok domácej izolácie vás na porušenie upozorní aplikácia, zároveň dostanete aj výstražnú SMS. Táto SMS sa zasiela aj preto, aby vás výstraha zastihla, ak by sa vám minuli mobilné dáta, nefungovala Wi-Fi a podobne.!

Za nerešpektovanie podmienok domácej izolácie môže Úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. Rovnako aj orgány Policajného zboru a obecnej polície môžu uložiť blokovú pokutu vo výške do 1000 eur.


Smart karanténa môže výrazne zjednodušiť cestovanie napríklad z letiska Viedeň, Schwechat však naďalej vyžaduje negatívny test na COVID-19, ktorý sa dá spraviť priamo na letisku.

Povinná karanténa v štátnom zariadení bola zavedená ako súčasť opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Používajú ju aj mnohé krajiny Európy či sveta, smart riešenie s aplikáciou má napríklad aj Island.

Zdroj: korona.gov.sk/ekarantena

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Raz sa náhodou dostal k lacným letenkám a odvtedy chce precestovať celý svet. Radšej má hory a prírodu ako mestskú džungľu. Zamiloval si Island, Yosemite, Indonéziu a veľmi ho láka Nepál, Faerské ostrovy a Kanada. Najväčší sen si ale už splnil, keď sa mu narodila dcérka Eliška.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Dovolenka na Seychelách bez obmedzení? Ostrovy sa plne otvárajú zaočkovaným turistom https://t.co/8vKnOiGZgm #novinky14 hodiny dozadu
Emirates ponúkajú svojim zamestnancom očkovanie proti COVID-19 https://t.co/sH6UqVnfee #letenky16 hodiny dozadu
Homeoffice v Portugalsku: Madeira otvára dedinu digitálnych nomádov https://t.co/SieiMQx7fb #novinky16 hodiny dozadu
Americký Coney Island chystá nový adrenalínový kolotoč https://t.co/qodIdWGgHd #novinky18 hodiny dozadu
Island víta cestovateľov, ktorí už prekonali COVID-19. Na vstup stačí potvrdenie https://t.co/KlddoDwN7C #letenky19 hodiny dozadu
PONUKA DŇA: Dubaj s letenkami a 4*hotelom od 389€ https://t.co/chnSc2Pt8S #dovolenky20 hodiny dozadu
Rím čoskoro sprístupní jednu z najväčších hrobiek starovekej ríše https://t.co/4wKs3Ngizo #novinky21 hodiny dozadu
Čierna Hora otvára hranice a ruší všetky obmedzenia. Vstup možný bez karantény a testu https://t.co/Dl8zOkqGIV #letenky21 hodiny dozadu
Naomi Campbell je novou ambasádorkou turizmu v Keni. Nie všetci s tým súhlasia https://t.co/lpUyU6AAFy #novinky22 hodiny dozadu
Veľmi lacné letenky na leto: rezervuj skôr ako ostatní, ceny od 38€! https://t.co/P14f03FnXl #letenky22 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore