Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Vláda zakázala cesty do zahraničia za účelom rekreácie. Kontrolovať budú odlety zo slovenských letísk

Vláda zakázala cesty do zahraničia za účelom rekreácie. Kontrolovať budú odlety zo slovenských letísk

Dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger v marci oznámil, že vláda zakáže cestovanie na dovolenky do zahraničia. Cesta do zahraničia z dôvodu rekreácie tak po novom od 20. marca 2021 vypadne z výnimiek zo zákazu vychádzania a pravidlo bude platiť zatiaľ do 28. apríla. Do zahraničia bude možné cestovať aj naďalej, avšak nemalo by ísť o účel rekreácie. Po príchode zo zahraničia musia od pondelka absolvovať povinnú karanténu aj zaočkovaní ľudia, ako aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Reklama

Polícia bude od soboty kontrolovať a preverovať, kto s akým cieľom cestuje do zahraničia. Ak zistia, že nejde o cestu za prácou či za rodinou, ale za rekreáciou pri mori alebo v horách, môžu dostať cestujúci na mieste blokovú pokutu do výšky 1000 eur. Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, v Košiciach a v Poprade, takisto na letiskách na celom území Slovenskej republiky.

Ľuďom, ktorí budú letieť do zahraničia napríklad za prácou alebo za rodinou, odporúča polícia prísť na letisko v dostatočnom časovom predstihu. Stále nie je jasné, či a ako bude polícia kontrolovať cestujúcich odlietajúcich zo zahraničných letísk (Viedeň, Budapešť, Praha).

Jedna povinnosť pribudla aj pri návrate domov zo zahraničia. Cestujúci vracajúci sa na Slovensko MUSIA mať so sebou antigénový alebo RT-PCR test (časovo je to najviac 7 dní a musí byť urobený na území EÚ). Naďalej potom platí, že všetci navrátilci zo zahraničia musia povinne nastúpiť do karantény na 14 dní. Na 8. deň môžete ísť najskôr na test. Ak bude negatívny, môžete opustiť karanténu. Test na ôsmy deň je naďalej bezplatný, resp. uhrádzaný zdravotnými poisťovňami. Každý, kto sa vracia, musí mať vyplnenú registráciu na portáli korona.gov.sk/e-hranica.

Novinky na hraniciach v skratke

 • Vláda schválila úpravu výnimky zo zákazu vychádzania – po novom síce bude možné vycestovať do zahraničia, ale nie s cieľom rekreácie
 • Zmena začne platiť od piatku 20.marca od 5.00 hod. ráno
 • Ak má napríklad niekto v zahraničí nehnuteľnosť, na ktorej sa niečo pokazí, môže ju tam ísť opraviť. Nemôže sa tam však ísť rekreovať. Prípadne ak niekto cestuje na služobnú cestu, vzťahuje sa naň výnimka
 • Odkedy nebudú môcť ľudia cestovať na dovolenky zatiaľ nie je úplne jasné, rovnako ani to, ako chce vláda kontrolovať, kto a prečo cestuje.

Takto je to uvedené vo vyhláške:

Výnimka zo zákazu vychádzania sa od 20. marca 2021 bude vzťahovať aj na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu do zahraničia, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Zdroj: Denník N

Návrat na Slovensko od 22. marca

 • Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu najskôr na 8. deň izolácie.
 • Pokiaľ cestujete z inej krajiny, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa končí obdržaním negatívneho výsledku testu najskôr na 8. deň izolácie.
 • Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a v tejto krajine pracujete, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu.
 • Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, v tejto krajine žijete a pracujete na Slovensku, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu.
 • Výnimky z karantény pre pendlerov, študentov a iné osoby pravidelne prekračujúce hranice sú uvedené v platnej vyhláške Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR):
 • iné osoby pravidelne prekračujúce hranice – §4
 • pendleri zo susedných štátov – §5
 • študenti, športovci a iné osoby §8
 • Krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ sú možné aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk
 • Pri kontrole sa treba preukázať potvrdením o registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Cestujem domov na Slovensko – čo všetko potrebujem?

Vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe korona.gov.sk/ehranica.

 • cestujúci vracajúci sa na Slovensko MUSÍ mať so sebou antigénový alebo RT-PCR test (časovo je to najviac 7 dní a musí byť urobený na území EÚ).
 • po návrate domov na Slovensko z akejkoľvek krajiny platí karanténa minimálne 8 dní, najskôr na 8. deň štátom hradený PCR test, po negatívnom výsledku končí karanténa
 • V prípade, že nechcete/nejdete na PCR test, izolácia končí automaticky po 14 dňoch
 • Osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny proti COVID-19 nemusia po príchode na Slovensko putovať do 14-dňovej karantény, ale môžu si ihneď pri návrate domov urobiť platený PCR test. Ak bude negatívny, karanténa končí.

Cestovať do zahraničia nie je zakázané

Na Slovensku síce platí už nejaký čas zákaz vychádzania, avšak cesty za účelom rekreácie v zahraničí mali doposiaľ výnimku zo zákazu vychádzania. To sa po novom mení. Tí, ktorí necestujú za rekreáciu môžu naďalej bez problémov cestovať aj na zahraničné letiská Viedeň, Praha či Budapešť. Pripomíname, že zákaz vychádzania platný na Slovensku možno porušiť iba s negatívnym výsledkom z antigénového/PCR testovania, prípadne s potvrdením od lekára o prekonaní COVIDU.

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky sú podľa novej vyhlášky povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať cez formulár na webe https://naletisko.mzv.sk/ a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov. Dôrazne preto upozorňujeme všetkých cestujúcich na potrebu včasného oboznámenia sa s režimom voľného pohybu v susedných krajinách.

Najlacnejšie letenky na rok 2021

Cestovanie na letiská do zahraničia

Rakúsko – odlet z Viedne (aktuálne podmienky)

 • V Rakúsku stále platí povinná 14-dňová karanténa pre všetkých prichádzajúcich cestujúcich, zatiaľ však platí, že tranzitujúci cestujúci na Slovensko majú výnimku a nepotrebujú absolvovať karanténu.
 • Pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska neplatí pravidlo o nutnosti preukázať negatívny AG/PCR test. Na cestu domov na Slovensko vám tak postačí lístok na bus, vlak či čestné prehlásenie o tom, že sa v Rakúsku zdržíte len na dobu potrebnú na transfer domov na Slovensko.
 • Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Maďarsko – odlet z Budapešti (aktuálne podmienky)

 • Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou je opustiť maďarské územie do 24 hodín.
 • Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.
 • Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných Nariadení vlády Maďarska môžu odmietnúť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.
 • Odporúčame občanov Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.

Krajiny, ktoré sú podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb označené ako červené, sú červené aj na slovenskom cestovateľskom semafore. Až na niekoľko výnimiek sa to v súčasnosti týka drvivej väčšiny krajín z celého sveta.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Raz sa náhodou dostal k lacným letenkám a odvtedy chce precestovať celý svet. Radšej má hory a prírodu ako mestskú džungľu. Zamiloval si Island, Yosemite, Indonéziu a veľmi ho láka Nepál, Faerské ostrovy a Kanada. Najväčší sen si ale už splnil, keď sa mu narodila dcérka Eliška.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Americký sen? Los Angeles a Las Vegas v jednej letenke za 369€ na jeseň https://t.co/SPdK7mhjUP #letenky2 hodiny dozadu
PONUKA DŇA: All inclusive Egypt s letenkami a 4*hotelom za 511€ https://t.co/nzG2adFebL #dovolenky4 hodiny dozadu
V Egypte našli Stratené zlaté mesto. Ide o najvýznamnejší nález od Tutanchamóna https://t.co/xYj790kZ2P #novinky6 hodiny dozadu
Veľmi lacné letenky na leto: rezervuj skôr ako ostatní, ceny od 19€! https://t.co/P14f03FnXl #letenky7 hodiny dozadu
Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19) https://t.co/x7NNWluw1g #novinky7 hodiny dozadu
Kam môžem cestovať? S týmto rýchlym prehľadom si hneď v obraze https://t.co/7cHVIhbXek #novinky7 hodiny dozadu
Ktoré krajiny očkujú najrýchlejšie? Pozri si svetový rebríček (aktualizované) https://t.co/AGlCgeGn5U #novinky7 hodiny dozadu
Koronavírus a cestovanie – všetko, čo potrebuješ vedieť (novinky) https://t.co/QOAvhIh2a4 #novinky7 hodiny dozadu
Francúzsko až do odvolania ruší všetky lety do Brazílie https://t.co/34XayZzcCk #novinky21 hodiny dozadu
Cestovanie do Izraela: od 23. mája majú voľný vstup zaočkovaní turisti s testom https://t.co/CEyAJXbuLc #novinky22 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore