Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Cesta na letisko i cestovanie do zahraničia sú počas lockdownu povolené

Cesta na letisko i cestovanie do zahraničia sú počas lockdownu povolené

Od prvého januára platia prísnejšie pravidlá a zákaz vychádzania má menej výnimiek ako cez vianočné sviatky. Úrad vlády vydal uznesenie, kde spísal, aké výnimky zo zákazu vychádzania platia. Cesty za účelom vycestovania do zahraničia a cesty späť pri návrate zo zahraničia majú výnimku zo zákazu vychádzania.

Reklama
 • Krátkodobé výjazdy na zahraničné letiská sú povolené
 • Z Rakúska i ČR po novom uznajú aj antigénové testy pre všetkýc
 • Vek testovaných detí sa zvyšuje zo 7 na 10 rokov.

Aj napriek zákazu vychádzania je možné ísť k lekárovi, na PCR či antigénový test. Povolená je aj cesta na pohreb, krst či sobáš a aj cesta kvôli starostlivosti o blízku osobu. Prejsť sa so psom či mačkou sa dá do kilometra od bydliska a ľudia môžu ísť na prechádzku do prírody, ale len v rámci okresu. V Košiciach a Bratislave v rámci celého mesta.

Cestovanie v rámci Slovenska a hotelové ubytovanie je zakázané

Ak ste aktuálne ubytovaní v hoteli na horách, nemusíte ho hneď opustiť. Ľudia, ktorých sprísnenie lockdownu zastihlo počas pobytu v hoteli, môžu zostať, ale len do 10. januára. Dovtedy môžu na pobyte ostať, ale nesmú si ho predĺžiť a hotely majú zakázané prijímať nových hostí.

Hotely od 1. januára nesmú prijímať žiadnych hostí, a to ani tých, ktorí majú rezervované izby. Pre zákaz vychádzania do žiadneho hotela cestovať nemôžete. Ak máte rezervovaný pobyt, odporúčame kontaktovať predajcu alebo samotné ubytovacie zariadenie pre dohodnutie náhradného termínu.

Krátkodobé výjazdy na zahraničné letiská sú povolené

Od piatka, 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky sú však podľa novej vyhlášky povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať sa od 18. decembra 2020 cez formulár na webe https://naletisko.mzv.sk/ a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov. Dôrazne preto upozorňujeme všetkých cestujúcich na potrebu včasného oboznámenia sa s režimom voľného pohybu v susedných krajinách.

Uznávanie antigénových testov medzi SR, ČR a Rakúskom

Čo sa týka dohody o vzájomnom uznávaní nielen RT-PCR testov, ale aj antigénových testov na COVID-19, s Rakúskom už Slovensko takúto recipročnú dohodu má, v prípade ČR sa ešte čaká na reciprocitu z ich strany. V praxi to teda bude znamenať, že občania SR budú môcť už nielen s RT-PCR testom, ale aj s antigénovým testom nie staršími ako 72 hodín, vykonaným v našich laboratóriách, resp. mobilných odberových miestach, teda tzv. MOM-kách, cestovať do Rakúska i do Čiech. A rovnako to bude platiť aj pri ceste na územie SR, v prípade RT-PCR či antigénového testu vykonaného na území Rakúska alebo Česka nie staršieho ako 72 hodín.

Rakúsko sprísnilo pravidlá

Nová vyhláška v Rakúsku zavádza povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska zo Slovenska. Túto povinnú karanténu však možno predčasne ukončiť, a to najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska a len na základe preukázania sa negatívnym RT-PCR-testom alebo aj antigénnym testom.

Nová rakúska vyhláška zahŕňa aj niekoľko dôležitých výnimiek vrátane možnosti tranzitu na letisko vo Schwechate. Naďalej je aj po 19. decembri 2020 možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na / z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska. Pre návrat na Slovensko je však potrebné riadiť sa aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (väčšinou potreba testu).

Cestovanie do zahraničia povolené aj počas sviatkov

Vláda SR stredu 16. decembra schválila zákaz vychádzania, ktorý začal platiť od 19. decembra 2020. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok však informoval, že cesta do zahraničia nebude počas zákazu obmedzená, rovnako ani cestovanie medzi okresmi, takže sa môžete aj v období zákazu vychádzania – od 19. decembra do 10. januára – pokojne dostať na letisko a z letiska.

Cestovanie tak ani počas sviatočného lockdownu obmedzené nie je, lyžiarske strediská môžu fungovať, povolené sú pobyty – ale len s ľuďmi v bubline.

Od 7. decembra potrebuje každý cestujúci pri vstupe na Slovensko negatívny test. Nová vyhláška hovorí, že na hraniciach ho už môžu požadovať aj od pendlerov, študentov či zamestnancov. Pre spomínané skupiny ľudí, ktorí dnes majú výnimky bude potrebný negatívny test (AG alebo PCR), ktorý nebude starší ako dva týždne. Najnovšie možno použiť výsledok antigénového testu aj zo zahraničia. Polícia bude zatiaľ vykonávať náhodné kontroly na hraniciach. Platnosť negatívneho PCR testu na hraniciach sa po novom odvíja od dátumu získania výsledku, nie odobratia vzorky.

Prinášame prehľad pravidiel platných počas decembra 2020 resp. aj počas sviatkov.

Cestujem domov na Slovensko – čo všetko potrebujem?

Prichádzam z krajín EÚ, Švajčiarska, Islandu a Lichtenštajnska

Na výber sú 2 možnosti:

 • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a voľný pohyb po príchode domov

alebo

 • registrácia na korona.gov.sk/ehranica, minimálne 5 dní izolácie v súkromí a najskôr na 5. alebo 6. deň štátom hradený PCR test, po negatívnom výsledku končí karanténa

Prichádzam z ostatných krajín sveta

 • registrácia na korona.gov.sk/ehranica, minimálne 5 dní izolácie v súkromí a najskôr na 5. alebo 6. deň štátom hradený PCR test, po negatívnom výsledku končí karanténa

Študujem, pracujem, pendlujem na Slovensko – čo všetko potrebujem?

 • Občania, ktorí žijú v prihraničných obciach a dochádzajú na Slovensko (tzv. pendleri) potrebujú antigénový test alebo PCR test, ktorý nie je starší ako dva týždne, urobiť si ho môžu bezplatne na odberných miestach po Slovensku – ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST
 • Antigénový test nie starší ako dva týždne potrebujú aj študenti a cezhraniční pracovníci, môžu použiť aj PCR test
 • Ostatní slovenskí štátni občania, ktorí nie sú cezhraniční pracovníci alebo nebývajú v prihraničných oblastiach, potrebujú na vstup na Slovensko PCR test nie starší ako 72 hodín.
 • Mobilné odberové miesta, kde sa dajú urobiť bezplatné antigénové testy už majú pripravené tlačivá, ktoré vystavujú ľuďom, ktorí chodia cez hranice pravidelne
 • Na hraniciach sa testovať NEBUDE
 • Nové pravidlá pre pendlerov platia pri príchode zo všetkých okolitých krajín, ktoré sú v Európskej únii. Pri návrate z Ukrajiny platia ešte prísnejšie pravidlá, v tom prípade sa musíte nahlásiť cez eKaranténu úradu verejného zdravotníctva, ísť na päť dní do domácej izolácie a potom na PCR test.
 • Do piatkovej polnoci (11. decembra 2020 do 24.00 hod.), budú príslušníci policajného zboru pristupovať ku kontrolám individuálne (teda napr. formou informačného pohovoru) k osobám, ktoré vstúpia na územie SR a ktoré hodnoverným spôsobom zdôvodnia, že si nemohli zabezpečiť vykonanie antigénového testu ani preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku. Od soboty, 12. decembra 2020 od 00.01 hod. už bude nevyhnutné mať takýto test so sebou.

Tranzit zo susedných krajín počas Vianoc

Rakúsko

 • Pri vstupe do Rakúska platí povinnosť mať prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu) – Prehlásenie o tranzite 
 • Od 19. decembra 2020 zavedie povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých prichádzajúcich cestujúcich, platiť má až do 10. januára 2021, zatiaľ platí, že tranzitujúci cestujúci na Slovensko majú výnimku a nepotrebujú absolvovať karanténu.
 • Pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska neplatí pravidlo o nutnosti preukázať negatívny PCR test. Na cestu domov na Slovensko vám tak postačí lístok na bus, vlak či čestné prehlásenie o tom, že sa v Rakúsku zdržíte len na dobu potrebnú na transfer domov na Slovensko.
 • Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Maďarsko

 • Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou je opustiť maďarské územie do 24 hodín.
 • Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.
 • Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných Nariadení vlády Maďarska môžu odmietnúť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.
 • Odporúčame občanov Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.

Negatívny test po novom: platnosť sa odvíja od momentu získania výsledku

Platnosť negatívneho PCR testu na hraniciach sa po novom odvíja od dátumu získania výsledku, nie odobratia vzorky. Osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch prekonali COVID-19, budú môcť cestovať aj bez testu. Pri návrate zo zelenej krajiny je možný tranzit aj červenou krajinou.

Nový výpočet 72-hodinovej platnosti negatívneho testu výrazne uľahčí návrat domov na Slovensko mnohým občanom, napríklad z členských krajín Európskej únie alebo Švajčiarska.

Výnimka z testovania platí pre ľudí, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. „S potvrdením od lekára na území SR, že ste ochorenie prekonali, budete môcť cestovať bez preukazovania sa negatívnym testom,“ vysvetlil štátny tajomník MZV Martin Klus. Formulár potvrdenia je súčasťou prílohy vyhlášky, ktorou sa táto výnimka zaviedla.

Hranice sú otvorené, upravil sa len režim

Slovensko od polovice novembra prešlo na tzv. európsky semafor, teda posudzovanie cestovných odporúčaní podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Slovensko sa tak už viac nerozhoduje, ktorá krajina je alebo bude zaradená medzi červené či zelené krajiny, ale preberá zoznamy krajín z európskej štatistiky.

Po novom všetky krajiny, ktoré podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb budú označené ako červené, tak budú červené aj na slovenskom cestovateľskom semafore. Až na niekoľko výnimiek sa to v súčasnosti týka drvivej väčšiny európskych krajín.

Ľudia, ktorí prichádzajú z týchto krajín majú povinnosť buď ísť do karantény, alebo prichádzať s testom.

Zdroj: Denník N, mzv.sk, Facebook Martin Klus

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Raz sa náhodou dostal k lacným letenkám a odvtedy chce precestovať celý svet. Radšej má hory a prírodu ako mestskú džungľu. Zamiloval si Island, Yosemite, Indonéziu a veľmi ho láka Nepál, Faerské ostrovy a Kanada. Najväčší sen si ale už splnil, keď sa mu narodila dcérka Eliška.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Lážo-plážo Cancún podľa „Starej Lišky“ (+super letenky na sezónu!) https://t.co/OCs49vj40y #letenky4 hodiny dozadu
Letisko na Zanzibare už umožňuje antigénové testovanie pre cestujúcich letiacich s KLM https://t.co/tSvPRBXJME #novinky4 hodiny dozadu
Egypt bude mať svoj prvý rýchlik. Spojí Červené more so Stredozemným https://t.co/LKLSdquRwE #novinky11 hodiny dozadu
Kostarika bez testu a karantény. 10 dôvodov prečo je to najlepšia destinácia na svete a letenky za 499€! https://t.co/RDEvkqMjNG #letenky12 hodiny dozadu
Hurá na Kubu: letenky na Varadero rezervuješ z Viedne od 489€! https://t.co/pqmUnP3PDU #letenky12 hodiny dozadu
Maldivy s Emirates v sezóne od 499€: leť super lacno z Budapešti! https://t.co/co2koyhG8I #dovolenky12 hodiny dozadu
Lufthansa už neponúkne jedlo zdarma. Sústrediť sa chce na kvalitu a životné prostredie https://t.co/69w4nvTFMU #novinky12 hodiny dozadu
Cestovanie do Gruzínska: od 1. februára sa ruší zákaz medzinárodných letov https://t.co/wCWGIeed3W #letenky13 hodiny dozadu
Otvorené Seychely a Srí Lanka, zrušené lety z Bratislavy a povinné respirátory na palube https://t.co/EVYzcQwhJk #novinky13 hodiny dozadu
Zatvorený zrejme až do konca roka. Nový Zéland zatiaľ neplánuje otvoriť hranice https://t.co/lwpya2faDv #novinky13 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore