Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Aktualizované: 11. januára 2021 o 10:30.

Reklama

Slovensko od 16. novembra 2020 prešlo na európsky cestovný semafor, ktorý vyplýva z dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Ten značne oklieštil zoznam zelených, teda menej rizikových krajín, po návrate z ktorých nehrozí karanténa ani povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. U nás v redakcii sme sa však pozreli aj na podmienky na druhej strane.

Zoznam týchto krajín sa príchodom nového roka oklieštil a s príchodom novej vyhlášky z neho od 11. januára vypadli ďalšie dve zelené krajiny. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že aj počas takzvaného tvrdého lockdownu na Slovensku spojeného so zákazom vychádzania, aj naďalej platí výnimka pre vycestovanie a pricestovanie na Slovensko.

Taktiež ak potrebujete niekoho vyzdvihnúť alebo odviezť na letisko v susednom štáte, treba sa najneskôr pri odchode zo Slovenska zaregistrovať na portáli naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa treba preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Austrália

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • V krajine platí od 20. marca 2020 zákaz vstupu cudzincom, do krajiny tak môžu v súčasnosti vstúpiť len občania Austrálie a ich najbližší rodinní príslušníci, rovnako aj osoby s trvalým pobytom, ktoré sú držiteľmi pobytového víza a Resident Return Visa a ich najbližší rodinní príslušníci.
 • Rovnako sa do krajiny dostanú aj obyvatelia Nového Zélandu, ktorí sa v krajine pravidelne zdržiavajú. 
 • Vstup pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi – do krajiny sa dostanú v prípade nevyhnutných a presvedčivých dôvodov po udelení výnimka komisára austrálskej hraničnej polície. 
 • Pre vstup do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • Všetci prichádzajúci návštevníci sa po príchode do Austrálie musia izolovať na 14 dní v určenom zariadení. Karanténa je spoplatnená, ceny sa od jednotlivých štátoch líšia.
 • Od 21. decembra 2020 musia pred cestou do Austrálie všetci (vrátane tranzitujúcich) online vyplniť Australia Travel Declaration, a to najmenej 72 hodín pred plánovaným vstupom do krajiny. Deklarácia slúži na monitorovanie kontaktných údajov a dodržiavanie karanténnych opatrení po návrate.
 • Tranzit cez krajinu je možný do 72 hodín a nie je potrebné žiadať o výnimku, pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné žiadať o tzv. tranzitné víza.

Čínska ľudová republika

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • Do krajiny môžu od 28. septembra 2020 cestovať aj cudzinci s platnými vízami a povolením na pobyt za účelom výkonu práce a z osobných a rodinných dôvodov.
 • Od 6. novembra 2020 sa musia všetci cudzí štátni príslušníci cestujúci letecky podrobiť testu na nukleovú kyselinu a testu na IgM protilátky a následne požiadať o zelený zdravotný kód so značkou HS alebo predložiť certifikované zdravotné vyhlásenie ešte pred nástupom na palubu. Cestujúci, ktorých letecké spojenie do ČĽR zahŕňa prestup/y, sa musia podrobiť testu na nukleovú kyselinu a testu na IgM protilátky v SR najmenej 48 hodín pred nástupom na let do krajiny prestupu, a následne sa v krajine prestupu opätovne podrobiť obidvom typom testov v rovnakom časovom predstihu. Cestujúci musia zároveň požiadať o zelený zdravotný kód so značkou HS alebo predložiť certifikovaný formulár zdravotného vyhlásenia na veľvyslanectve/konzuláte ČĽR vo všetkých dotknutých krajinách (MZV).
 • Platí povinnosť 14-dňovej karantény. Platí však, že jednotlivé reštrikcie sa líšia vzhľadom na provinciu či mesto, a to na základe rizika, aké hrozí v danej oblasti. Podmienky pre jednotlivé provincie nájdete TU. 
 • O výnimku môžu požiadať cudzí občania, ktorí do Číny idú vykonávať nevyhnutné obchodné, vedecké či technologické aktivity z humanitárnych dôvodov – môžu tak naďalej požiadať o víza na veľvyslanectve či konzuláte. 

Akciové letenky

Fínsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Od 14. decembra 2020 Fínsko predĺžilo platnosť obmedzení na hraničných prechodoch. Do krajiny je možné cestovať len v odôvodnených prípadoch (napr. pracovná cesta, štúdium, návšteva rodiny), pričom dôvod je potrebné pri príchode do krajiny preukázať (pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu, pozývací list a pod.). Po príchode do Fínska sa odporúča dodržiavať 10-dennú karanténu. Uvedené opatrenia budú v platnosti do 9. februára 2021.
 • Slovensko je označené za rizikovú krajinu. Po príchode sa odporúča 10-dňová karanténa.
 • Od 8. januára 2021 taktiež na letisku prebieha testovanie všetkých prichádzajúcich osôb.
 • Karanténu je možné si skrátiť testom na COVID-19, ktorý cestujúci podstúpi hneď na letisko a následne druhý test 72 hodín po príchode do krajiny. Oba testy musia byť negatívne, bezplatný je prvý, druhý v prípade, že ide o osobu s pobytom vo Fínsku, ktorá má príznaky ochorenia COVID-19.
 • Testovanie a karanténa sa nevyžadujú v prípade, že je pobyt vo Fínsku kratší ako 72 hodín a cestujúci sa po príchode preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19.
 • Tranzit je povolený za účelom prepravy do domovskej krajiny, nie je časovo obmedzený.
 • Osoby žijúce vo Fínsku a tiež občania nebudú povinní predložiť negatívny test na COVID-19 po pricestovaní do krajiny, ani sa podrobiť karanténe. V prípade docestovania z rizikovej krajiny absolvujú test priamo vo Fínsku. 

Island

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Do krajiny môžu cestovať občania z krajín Európskej únie a schengenského priestoru.
 • Od 10. decembra 2020 môžu do krajiny cestovať cestovatelia, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali a tým pádom majú imunitu. Po príchode nemusia absolvovať karanténu ani podstúpiť testovanie.
 • Island ako potvrdenie o prekonanej chorobe COVID-19 uznáva nasledujúce dokumenty:
 • S účinnosťou od 19. augusta 2020 sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5-6 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. 
 • V prípade, že sa odmietne cestujúci podrobiť testovaniu, čaká ho 14-dňová karanténa.
 • Povinnosťou je tiež vyplniť pred odletom formulár, ktorý nájdete TU. 

Južná Kórea

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Od 13. apríla 2020 pozastavila vláda platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátane Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikatelia, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card).
 • Všetci cudzinci, ktorí žiadajú o víza, sú povinní do 48 hodín odo dňa podania žiadosti predložiť lekárske osvedčenie vydané zdravotníckym zariadením. V osvedčení musí byť uvedená prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov súvisiacich s COVID-19, v prípadoch prejavu týchto príznakov sa vydávanie víz obmedzuje.
 • Po príchode do krajiny je povinnosťou vyplniť formulár (ktorý dostanete po prílete), v ktorom cestujúci uvedú údaje o mieste pobytu a svoje kontaktné údaje. Taktiež je povinnosťou mať nainštalovanú aplikáciu cez ktorú budú úradom poskytovať informácie o svojom zdravotnom stave. 
 • Každý cestujúci, ktorý prichádza do Južnej Kórey  musí absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že budú po prílete vykazovať známky nakazenia alebo cestujú na krátkodobé víza im bude priamo na letisku spravený test. Asymptomatických cestujúcich čaká testovanie do troch dní od príchodu.
  • Pokiaľ bude jeho výsledok pozitívny, musí sa cestujúci izolovať v karanténe. V prípade negatívneho testu je povinná samoizolácia pre občanom Kórejskej republiky a cudzincov s dlhodobými vízami. 
 • Cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní na letisku či určenom zariadení a bez ohľadu na výsledok sú povinní ostať v karanténe, a to na svoje náklady. V prípade krátkodobých cestujúcich bez adresy pobytu je preto potrebné vyplniť formulár počas procesu vydania letenky na let do Kórey. Zároveň treba upozorniť na fakt, že platnosť krátkodobých víz, ktoré boli vydané pred 5. aprílom 2020, bola zrušená. Presné podmienky týkajúce sa jednotlivých typov víz nájdete TU. 
 • Od 1. októbra hradí Kórejská republika liečbu a lekárske náklady pre občanov Slovenska v prípade pozitívneho testu na COVID-19 po vstupe do krajiny. MZV však i naďalej odporúča cestovateľom sa pred cestou poistiť.

Nórsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.  
 • Od 15. augusta 2020 bola zmenená klasifikácia, žiadna z európskych krajín sa v súčasnosti nepovažuje za zelenú. Žlté krajiny síce predstavujú zvýšené riziko, avšak cestujúci prichádzajúci zo žltých krajín nemusia absolvovať karanténu.
 • S účinnosťou od 19. septembra 2020 sa Slovensko dostalo na zoznam červených krajín – cestujúci po príchode musia absolvovať 10-dňovú karanténu a vyplniť tlačivo. Povinnosťou je aj preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. (Na tomto zozname sa Slovensko nachádza aj v roku 2021.)
 • Do karantény rovnako poputujú prílety a príchody z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.
 • Osoby prichádzajúce do Nórska musia preukázať, že majú v Nórsku bydlisko (adresu), prípadne im musí zamestnávateľ resp. klient garantovať poskytnutie ubytovania. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať bydlisko, prípadne ubytovanie spĺňajúce podmienky na vykonanie karantény, musia ostať v tzv. karanténovom hoteli a zabezpečiť si počas karantény vykonanie testov.

Nový Zéland

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Nový Zéland zatvoril hranice pre turistov od 19. marca 2020, do krajiny môžu bez predchádzajúcej výnimky aktuálne vstúpiť občania Nového Zélandu, permanentným rezidentom, rezidentom s platnými cestovateľskými doložkami, partnerom občanov a rezidentov krajiny, diplomatom, závislými deťom občanov alebo rezidentov (do 19 rokov). 
 • Po príchode do krajiny sa vyžaduje 14-dňová karanténa, podmienkou prepustenia je negatívny test na COVID-19. Ten sa vykonáva na 3. a 12. deň.
 • Od 5. októbra má krajina nový online systém povinnej karantény, pred príchodom sa musí cestujúci preukázať voucherom, ktorý mu tento systém vygeneruje.
 • Pri príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • V prípade, že máte nárok na výnimku, môžete o ňu požiadať vyplnením tohto formulára. 
 • V prípade tranzitu cez Nový Zéland musia občania Slovenskej republiky požiadať o New Zealand electronic Travel Authority, podmienok je tiež zakúpený let z Nového Zélandu do nasledujúcej destinácie.
 • V súčasnosti je stále v platnosti odporúčanie vlády necestovať do zahraničia. 

Singapur

 • Na zozname zelených krajín od 26. novembra 2020.
 • Podmienky vstupu do krajiny sú pomerne komplikované a ich celé znenie nájdete v anglickom jazyku TU.
 • Pre Slovákov platí – pokiaľ ide o rezidenta a občana, vstup je povolený avšak vzťahuje sa naň dvojtýždňová karanténa a testovanie, v prípade držiteľov pasu a výnimiek treba do krajiny prísť s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nebude starší ako 72 hodín a nasleduje dvojtýždňová karanténa spojená s testovaním.
 • Krátkodobé vstupy do krajiny (napríklad za účelom turizmu) povolené nie sú.
 • Tranzit v Singapure je aktuálne povolené len na lety vybraných leteckých spoločností skupiny SIA Group, pričom treba oba lety využiť v rámci aeroliniek tejto skupiny.

Taiwan

 • Na zozname zelených krajín od 1. októbra 2020.
 • Na Taiwan môžu pricestovať cudzinci za iným účelom ako turizmus a návšteva. Môžu požiadať o špeciálne povolenie na vstup na základe dodania potrebných dokumentov a formulárov.
 • Výnimku majú aj študenti – môžu požiadať o študentské pobyty v krajine.
 • Od 1. decembra 2020 platí pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Taiwan bez výnimky povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 3 dni od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14 dňovej karanténe. 
 • V prípade povolenia je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla. Následne cestujúcich čaká dvojtýždňová karanténa – zoznam hotelov a zariadení, kde ju môžu stráviť nájdete TU.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Prvý raz letela lietadlom až v 19tich, od tej doby si ho zamilovala. Krajinu podľa nej spoznáš podľa gastronómie a toho, ako ti naservírujú dezert. Za hranicami ju najčastejšie nájdete sedieť v lokálnej kaviarni so šálkou kávy a domácim zákuskom. Vyrástla v rodine dejepisárov, povinnou zastávkou každej jej cesty sú preto historické pamiatky a múzea. Myslela si, že preferuje more, nedávno sa však zamilovala do hôr, a to rovno do našich domácich.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Americký sen? Los Angeles a Las Vegas v jednej letenke za 369€ na jeseň https://t.co/SPdK7mhjUP #letenky2 hodiny dozadu
PONUKA DŇA: All inclusive Egypt s letenkami a 4*hotelom za 511€ https://t.co/nzG2adFebL #dovolenky4 hodiny dozadu
V Egypte našli Stratené zlaté mesto. Ide o najvýznamnejší nález od Tutanchamóna https://t.co/xYj790kZ2P #novinky6 hodiny dozadu
Veľmi lacné letenky na leto: rezervuj skôr ako ostatní, ceny od 19€! https://t.co/P14f03FnXl #letenky6 hodiny dozadu
Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19) https://t.co/x7NNWluw1g #novinky6 hodiny dozadu
Kam môžem cestovať? S týmto rýchlym prehľadom si hneď v obraze https://t.co/7cHVIhbXek #novinky7 hodiny dozadu
Ktoré krajiny očkujú najrýchlejšie? Pozri si svetový rebríček (aktualizované) https://t.co/AGlCgeGn5U #novinky7 hodiny dozadu
Koronavírus a cestovanie – všetko, čo potrebuješ vedieť (novinky) https://t.co/QOAvhIh2a4 #novinky7 hodiny dozadu
Francúzsko až do odvolania ruší všetky lety do Brazílie https://t.co/34XayZzcCk #novinky21 hodiny dozadu
Cestovanie do Izraela: od 23. mája majú voľný vstup zaočkovaní turisti s testom https://t.co/CEyAJXbuLc #novinky21 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore