Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko, čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko, čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Aktualizované: 14. júna 2021 o 10:00.

Reklama

Slovensko má od 31. mája 2021 opäť svoj vlastný cestovateľský semafor. Krajiny delí do troch kategórií – zelenej, červenej a čiernej s tým, že sa v najbližších týždňoch bude diskutovať aj o zavedení tzv. oranžovej kategórie. Do tej by mali byť zaradené najmä obľúbené dovolenkové destinácie ako Egypt či Turecko. Zoznam zelených krajín sa rozšíril a okrem všetkých krajín Európskej únie sa na ňom nachádza aj hŕstka tzv. tretín krajín. U nás v redakcii sme sa však pozreli aj na podmienky na druhej strane.

Zo zelených krajín sa zaočkovaní cestovatelia a tí, čo ochorenie COVID-19 prekonali najviac 180 dní dozadu, vracajú bez povinnosti testovania či karantény – potrebná je len registrácia a v prípade príletu na Slovensko aj vyplnenie formuláru. Za zaočkovaných sa pritom po novom počítajú už aj osoby, ktoré majú 21 dní po 1. dávke vakcíny. Osoby, ktoré zaočkované nie sú a ani covid neprekonali, majú rovnako s nástupom semafora uľahčený návrat na Slovensko – po návrate je pre ne povinná karanténa, ktorú však môžu ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu – ten si môžu spraviť hneď po návrate na Slovensko.

V tomto článku nájdete pravidlá pre krajiny Európskej únie a taktiež tzv. tretie krajiny (krajiny Schengenu – Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko nájdete v článku nižšie, a to práve pod týmto označením). Dobrou správou tiež je, že tranzitovať možno cez červené aj čierne krajiny – za návštevu štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iný,m ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska.

Krajiny Európskej únie

Andorra

 • Cestovatelia, ktorí do krajiny prichádzajú na viac ako tri noci musia predložiť pred negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred príchodom.
 • Slováci cestujúci na Andorru sú z tejto povinnosti vyňati, pretože Slovensko je zaradené na tzv. zelenom zozname, a teda sa naň vzťahuje výnimka z testovania.

Belgicko

 • Slovensko je opätovne zaradené na oranžovom zozname, do krajiny cestovatelia nepotrebujú negatívny test a nevzťahuje sa na nich ani povinnosť izolácie.
 • Všetci cestujúci musia pred cestou do Belgicka naďalej vyplniť tzv. Passenger Locator Form, a to najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc krajiny.

Bulharsko

 • Vstup do Bulharska je možný v potvrdením o očkovaní (absolvovanie oboch dávok s tým, že od druhej uplynulo aspoň 14 dní), vstup majú povolený tiež osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní (predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE)).
 • Ostatným cestovateľom bude na vstup do krajiny stačiť negatívny antigénový test (RAT) nie starší ako 48 hodín či negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.
 • Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu.
 • Pri tranzite je potrebné vyhlásenie o tom, že je cestovateľ oboznámený s rizikom nákazy, cestuje na vlastné riziko a zaväzuje sa dodržiavať platné protiepidemické opatrenia.

Cyprus

 • Slovensko je zaradené na cyperskom oranžovom zozname – povinnosťou je mať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred odletom, vyplnenie formuláru a v prípade vyzvania sa podrobiť náhodnému testovaniu hneď po prílete.
 • Testovať sa nemusia deti mladšie ako 12 rokov.
 • Pre zaočkovaných cestovateľov z akejkoľvek krajiny nie je potrebné testovanie pred a ani po príchode – musia sa vedieť preukázať potvrdením o absolvovaní oboch dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 – rovnako je potrebné, aby uplynul požadovaný počet dní, ten sa líši od vakcíny (pri vakcíne spoločnosti Johnson & Johnson je to 14 dní, pri ostatných vakcínach je možnosť cesty po druhej dávke – uznávanou je tiež ruská vakcína Sputnik a čínska vakcína Sinopharm).

Česko

 • Od 1. júna možno do Česka zo Slovenska cestovať na 24 hodín bez akýchkoľvek podmienok a účelu – nie je potrebné vyplniť formulár a ani absolvovať izoláciu či testovanie.
 • Slovensko je však stále zaradené medzi červené krajiny – cestovatelia sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 24 hodín či PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • Potrebné je vyplniť tiež príjazdový formulár.
 • Po príchode je potrebné zostať v izolácii do výsledku druhého testu – tento test si môžete nechať spraviť hneď po príchode do krajiny avšak najneskôr do piatich dní od vstupu – tento výsledok musíte predložiť krajskej hygienickej stanici podľa miesta pobytu. 
 • Výnimku z vyplnenia formuláru má tranzit do 12 hodín, pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • Povinnosť vyplniť príjazdový formulár majú aj osoby zaočkované na Slovensku. Pri ich vstupe na územie ČR sa však na nich nebudú vzťahovať žiadne karanténne pravidlá, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už aj po uplynutí 22 dní od prvej očkovacej dávky.

Dánsko

 • Slovensko aktuálne Dánsko považuje za žltú krajinu. Cestovatelia zo Slovenska teda budú potrebovať negatívny výsledok PCR či antigénového testu, a to maximálne 48 hodín starý.
 • V prípade, že certifikát neobsahuje potrebné informácie (alebo nie je vydaný v požadovanom jazyku), musí cestovateľ vyplniť aj tento formulár, ktorý musí byť potvrdený lekárom. 
 • Cestujúcich po príchode do krajiny čaká ešte jedno testovanie.
 • Výnimku z testovania majú osoby zaočkované vakcínou uznávanou EMA a tiež osoby, ktoré v rozsahu 14 dní až 12 týždňov ochorenie COVID-19 prekonali a vedia tak preukázať.
 • Negatívny PCR či antigénový test nie starší ako 48 hodín je potrebný aj v prípade tranzitu cez krajinu – výnimku majú opätovne zaočkované osoby a osoby s imunitou.

Estónsko

 • Pre Slovákov cestujúcich do krajiny aktuálne platí povinnosť 10-dňovej karantény.
 • Výnimku majú osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali v posledných šiestich mesiacoch a osoby, ktoré sú proti ochoreniu zaočkované. Toto potvrdenie môže byť aj digitálne.
 • Povinnosťou je tiež vyplnenie online formuláru. Karanténe sa, takpovediac, vyhnú tiež osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín – možnosťou je tiež podrobiť sa tomuto testu po príchode do krajiny, upozorňujeme však, že sú spoplatnené. Toto testovanie však karanténu len skracuje, keďže je potrebné vykonanie druhého testu na šiesty deň od príchodu – v prípade, že sú oba výsledky negatívny, cestujúci môže ukončiť karanténu.

Faerské ostrovy

 • Všetkým cestujúcim sa odporúča cestovať na Faerské ostrovy s negatívnym testom nie starším ako tri dni – výnimky v tomto prípade nemajú zaočkovaní a ani osoby s imunitou.
 • Testovanie je dobrovoľné pre deti do 12 rokov.
 • Všetci cestujúci budú po príchode do krajiny opätovne otestovaní – test je potrebné zarezervovať dopredu, cestovateľov vyjde na približne 50 eur.
 • Cestovatelia by sa mali otestovať aj na štvrtý deň po príchode (deň príchodu sa ráta ako deň 0), toto testovanie je zadarmo – tu nájdete miesta, kde tam môžete urobiť.
 • Slovensko je momentálne žltou krajinou, na cestovateľov sa nevzťahuje karanténa po príchode.

Fínsko

 • Slovensko je aktuálne na fínskom zozname rizikových krajín, do Fínska sa za účelom turizmu momentálne nedostanú.
 • Výnimky momentálne platia pre – občanom Fínska a ich rodiny, osoby s povolením na pobyt, osoby prichádzajúce kvôli práci, štúdiu a ďalšie.
 • Ak si myslíte, že spadáte pod niektorú z výnimiek, MZV odporúča kontaktovať Fínsku pohraničnú stráž na adrese [email protected] alebo na +35829542010.
 • Po príchode do krajiny sa odporúča dodržiavať 14-dňovú izoláciu, povinnosťou je negatívny test nie starší ako 72 hodín (výnimku majú osoby, ktoré ochorenie prekonali najneskôr 6 mesiacov dozadu). Karanténu je možné si skrátiť testom na COVID-19, ktorý cestujúci podstúpi hneď na letisko a následne druhý test 72 hodín po príchode do krajiny. Oba testy musia byť negatívne, bezplatný je prvý, druhý v prípade, že ide o osobu s pobytom vo Fínsku, ktorá má príznaky ochorenia COVID-19.
 • Testovanie a karanténa sa nevyžadujú v prípade, že je pobyt vo Fínsku kratší ako 72 hodín a cestujúci sa po príchode preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín či potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných 180 dňoch.
 • Od 11. mája letecká spoločnosť Finnair akceptuje ako alternatívu k testu na COVID-19 predloženie očkovacieho preukazu, pričom očkovacia dávka musí byť podaná min. 21 dní pred odletom (spoločnosť akceptuje očkovací preukaz aj v prípade prijatia iba jednej dávky).
 • Tranzit je povolený za účelom prepravy do domovskej krajiny, nie je časovo obmedzený.

Francúzsko

 • Od 9. júna je Slovensko v tzv. zelenej skupine, očkované osoby môžu vstúpiť s potvrdením (musí mať označenie s QR kódom) – následne nemusia mať so sebou negatívny test.
 • Francúzsko uznáva len vakcíny schválenou európskou liekovou agentúrou EMA. 
 • Deti do 11 rokov, ktoré prichádzajú so zaočkovanou osobou, rovnako nemusia mať test.
 • Všetci ostatní cestujúci prichádzajúci do Francúzska z krajín EÚ sa budú musieť preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín (PCR/antigén). 
 • Pri cestách do francúzskych zámorských území platí nasledovné:
 • potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste, ktorý musia absolvovať všetci cestujúci starší ako 11 rokov, nie staršie ako 72 hodín,
 • 7 dní sebaizolácie po príchode na ostrov v ubytovaní podľa vlastného výberu,
 • ďalší PCR test po 7. dňoch samoizolácie na ostrove.
 • cestujúci s kompletným očkovaním (2 dávky očkovacích látok uznaných a povolených Európskou úniou), ktorých posledná dávka je staršia ako 15 dní, sú oslobodení od samoizolácie,
 • pri spiatočnom lete do Paríža sa nevyžaduje žiadny test, musíte však brať do úvahy podmienky vstupu do vašej krajiny – pre Slovákov stačí registrácia a test po príchode domov na Slovensko, očkovaným a tým, ktorí prekonali COVID stačí registrácia, testovať sa už nemusia.

Grécko

 • Grécko sa turistom naplno otvorilo v máji. Od cestovateľov vyžaduje negatívny test nie starší ako 72 hodín. Výnimka platí pre deti do 5 rokov a tiež osoby, ktoré boli plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19 (potrebné preukázať a tiež od druhej dávky muselo uplynúť aspoň 14 dní) a tiež osoby, ktoré v posledných deviatich mesiacoch ochorenie COVID-19 prekonali a vedia tak dokázať potvrdením.
 • Povinnosťou pred cestou do Grécka je vyplnenie vstupného formuláru – ten je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny.
 • Po príchode sa cestujúci budú musieť podrobiť náhodnej zdravotnej kontrole – odmietnutie môže viesť k odopretiu vstupu do krajiny.
 • Vnútroštátna letecká doprava je možná a cestujúci budú na jej využitie potrebovať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, potvrdenie o zaočkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín – platí aj domáci antigénový test, ktorý je možné zakúpiť v lekárni v Grécku.

Grónsko

 • Všetci cestujúci smerujúci do Grónska musia mať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.
 • Cestujúcich do Grónska čaká po príchode karanténa, a to do doby, kým si nevykonajú test – zaočkovaní cestovatelia tak môžu urobiť hneď po príchode, nezaočkovaní musia čakať päť dní (karanténa bez testovania trvá 14 dní).
 • Povinnosťou je vyplnenie formuláru. 

Holandsko

 • Slováci nemusia prichádzať s negatívnym testom a nevzťahuje sa na nich ani izolácia po vstupe do krajiny – a to pri vstupe akýmkoľvek typom dopravy.
 • To isté platí aj pri tranzite, resp. prechode cez inú krajinu zo Slovenska – aj pri leteckej preprave z inej krajiny do Holandska (Česko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko boli tiež zaradené do zoznamu bezpečných krajín)
 • Pri ceste do holandských zámorských oblastí odporúčame pozrieť si pravidlá vstupu pre jednotlivé oblasti. 

Chorvátsko

 • Odporúčaním pred cestou je vyplnenie online formuláru, ktorý urýchli procesy na hraniciach.
 • Povinnosťou je negatívny PCR či antigénový test nie starší ako 48 hodín. Povolené antigénové testy nájdete v tomto dokumente. Možnosťou je nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (v prípade, že cestujete bez testu) – (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny).
 • Výnimku z testovania majú tiež osoby, ktoré prekonali najviac 180 dní dozadu ochorenie COVID-19, alebo sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Novinkou je fakt, že na voľný vstup stačí aj to, aby od prvej dávky vakcíny ubehlo minimálne 22 dní – všetky potvrdenia musia byť v chorvátskom či anglickom jazyku.
 • MZV taktiež držiteľov očkovacích certifikátov odporúča mať pri vstupe aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku (medzinárodný očkovací preukaz, ktorý je možné zakúpiť v papiernictve, nie je uznávaný).
 • Deti do 12 rokov majú v prípade, že cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní (min. 14 dní od druhej dávky), o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test výnimku.
 • Výnimku na tranzit majú cestujúci, ktorí na území Chorvátska strávia menej ako 12 hodín.

Írsko

 • Povinnosťou je predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín pred príchodom.
 • Povinnosťou je taktiež vyplnenie online formuláru.
 • Všetkých cestujúcich zo Slovenska čaká v Írsku 14-dňová karanténa na mieste, ktoré uviedli ako adresu v danom formulári. Karanténu je možné ukončiť predčasne negatívnym RT-PCR testom, a to najskôr na piaty deň izolácie.
 • Negatívny test nie starší ako 72 hodín so sebou musia mať aj pasažieri tranzitujúci cez Írsko.

Litva

 • Najskôr 48 hodín pred cestou je potrebné vyplniť online formulár – následne sa preukážete QR kódom vášmu dopravcovi.
 • Potrebné preukázať sa negatívnym PCR či antigénovým testom nie starším ako 72 hodín. Výnimku majú osoby prichádzajúce autom, avšak do 24 hodín po príchode sa musia registrovať a tento test následne absolvovať. Výnimku majú tiež deti do 16 rokov.
 • Po príchode platí povinnosť 10-dňovej karantény, ktorú možno skrátiť negatívnym testom najskôr na siedmy deň.
 • Výnimku z testovania a karantény majú tiež plne zaočkované osoby (obe dávky) proti ochoreniu COVID-19 a tiež osoby, ktoré toto ochorenie prekonali v ostatných 180 dňoch – obe skutočnosti je potrebné vedieť preukázať.

Lotyšsko

 • Cesty za účelom turizmu sú momentálne zakázané, povolené sú napríklad za prácou, štúdiom, rodinou či kvôli tranzitu cez krajinu – v prípade leteckej dopravy nesmú opustiť tranzitnú zónu letiska.
 • Povinnosťou je registrácia, a to najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc do Lotyšska.
 • Každá osoba musí mať negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín. Výnimku majú deti do 11 rokov, osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 (musia vedia preukázať) a tiež osoby s potvrdením, že ochorenie COVID-19 prekonali.
 • Cestujúci zo Slovenska majú aktuálne tiež povinnosť 10-dňovej karantény po príchode.

Luxembursko

 • Povinnosťou je preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín. Osoby z tzv. tretích krajín sa zároveň po prílete do krajiny musia podrobiť antigénovému testovaniu.
 • Tranzit cez územie Luxemburska je bez obmedzení.

Maďarsko

 • Od 9. júna 2021 môžu Slováci s platným očkovacím certifikátom s QR kódom vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu.
 • Slováci bez očkovania majú vstup do Maďarska za účelom turizmu zakázaný od 1. septembra minulého roka, platí však niekoľko výnimiek, medzi ktorými je napríklad aj cesta na letisko. 
 • Do krajiny môžu vstúpiť Slováci s oprávneným či trvalým pobytom na území Maďarska, rovnako ako rodinní príslušníci, a to v prípade, že sa danou skutočnosťou vedia preukázať. V prípade, že sa týchto ľudí, netýka výnimka z karantény, musia po návrate podstúpiť 10-dňovú karanténu, ktorú monitoruje mobilná aplikácia. 
 • Ak viete vydokladovať, že vaša cesta je obchodná, vzťahuje sa na vás výnimka – rovnako sa nepotrebujete preukázať negatívnym testom.
 • Žiadosť o výnimku si viete podať prostredníctvom tohto formuláru
 • Tranzit cez krajinu je povolený bez nutnosti testovania či karantény, je potrebné sa však na hraniciach podrobiť prípadnej lekárskej prehliadke. Na tranzit možno využiť len stanovené trasy a územie Maďarska je potrebné opustiť do 24 hodín.
 • Naďalej  je možné využívať medzinárodné letisko – potvrdením tranzitu je vaša letenka, územie Maďarska musíte opustiť do 24 hodín – výnimka sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov, na letisko sa musíte dopraviť sami.

Malta

 • Cestujúci musia predložiť negatívny test nie starší ako 72 hodín pred vstupom do lietadla. Na letisku vám môžu vykonať tzv. kontrolný test.
 • Aktuálne neexistuje výnimka pre zaočkované či osoby s imunitou.
 • Cestujúci, ktorí nepredložia negatívny test, sa budú musieť podrobiť 14-dňovej karanténe.
 • Povinnosťou je vyplnenie formuláru a tiež tzv. Passenger Locator Form.

Nemecko

 • Slovensko už nie je na zozname rizikových krajín, vstup je umožnený bez podmienky trvalého či registrovaného pobytu v krajine, bez povinnosti predložiť vyplnený formulár, negatívny výsledok testu na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19.
 • Cestujúci však musia preukázať negatívny test v prípade, že do krajiny cestujú leteckou dopravou (PCR test nie starší ako 72 hodín, antigénový test nie starší ako 48 hodín).
 • Výnimku z tohto testu majú osoby, ktoré sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkované a od poslednej dávky ubehlo aspoň 14 dní, alebo majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako šesť mesiacov ale najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste.
 • Tieto podmienky platia pre cestujúcich z mimorizikových oblastí, ak ste v posledných dňoch strávili istý čas v inej krajine ako Slovensko, prosím, pozrite si, aké podmienky sa vás týkajú na základe krajiny, v ktorej ste sa zdržiavali. Zoznam rizikových krajín, krajín s vysokou incidenciou a tiež oblastí s výskytom infekčných variantov nájdete TU.

Poľsko

 • Slováci cestujúci do Poľska so sebou musia mať negatívny výsledok PCR či antigénového testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín – anglický či poľský jazyk. 
 • Výnimka platí pre osoby, ktoré sa vedia preukázať plným očkovaním vakcínou uznávanou EMA a tiež pre osoby, ktoré v posledných šiestich mesiacoch ochorenie COVID-19 prekonali (výnimka tiež platí pre študentov a ďalšie vybrané profesie).
 • Osoby s pobytom či bydliskom na území Poľska sa však musia po návrate povinne izolovať po dobu 10 dní.
 • Pri tranzite cez Poľsko, a to akýmkoľvek dopravným prostriedkom, je potrebné mať negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku.

Portugalsko

 • Povinnosťou je preukázanie sa negatívnym testom (certifikát musí uvádzať RT-PCR test) nie starším ako 72 hodín, Slováci sa aktuálne po vstupe do krajiny nemusia izolovať.
 • Aktuálne výnimky z testovanie neplatia pre zaočkovaných a osoby s imunitou.
 • Povinnosťou je vyplnenie formuláru.
 • Madeira – cestujúci musí mať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne si test realizuje okamžite po prílete do krajiny. Výnimku z testovania majú osoby, ktoré v posledných 90 dňoch ochorenie COVID-19 prekonali, či sú proti nemu zaočkované a od druhej dávky ubehlo aspoň 14 dní (pri vakcíne Johnson & Johnson aspoň 28 dní). Povinnosťou je vyplnenie formuláru.
 • Azorské ostrovy – cestujúci musí mať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín , prípadne si test realizuje okamžite po prílete do krajiny. Výnimku z testovania majú osoby, ktoré v posledných 90 dňoch ochorenie COVID-19 prekonali, výnimka pre zaočkovaných zatiaľ nie je v platnosti. Povinnosťou je 72 hodín pred odletom vyplnenie formuláru.

Rakúsko

 • Cestujúci zo Slovenska sa nepotrebujú registrovať, musia však splniť jednu z tzv. 3G podmienok – očkovanie, imunita, test.
 • Rakúsko uznáva medzinárodné očkovacie preukazy, ktoré Slovensko vydáva od 24. mája, cestujúci musí mať prekonaný covid nie viac ako šesť mesiacov dozadu, alebo má k dispozícii PCR test nie starší ako 72 hodín či antigénový test nie starší ako 48 hodín.
 • Pred cestou je potrebné vyplniť vyhlásenie aspoň o jednej z vyššie uvedených skutočností.
 • Ak nemáte potvrdenie o ani jednej skutočnosti, musíme sa do 24 hodín od vstupu do Rakúska nechať otestovať PCR alebo antigénovým testom – na takéto prípady sa vzťahuje registrácia.
 • Tranzit má rovnako ako cesta na letisko Schwechat výnimku z povinnosti registrácie a tiež preukázania sa jedným z tzv. 3G podmienok (test, očkovanie, imunita). Potrebné je vyplnenie formuláru.
 • Osobitné podmienky platia na hraniciach pre pendlerov.

Rumunsko

 • Slováci môžu aktuálne do Rumunska cestovať bez povinnosti karantény či PCR testu – Slovensko je zaradené na tzv. zelenom zozname.
 • Tranzit cez Rumunsko je aj pri ceste z rizikových krajín povolený bez zbytočných zastávok do 24 hodín.

San Maríno

 • Cestovatelia prichádzajúci do San Marína sa potrebujú preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín. 
 • Výnimku z testovania majú plne zaočkovaní cestovatelia a tiež tí, ktorí sa preukážu potvrdením o prítomnosti protilátok – hodnota musí presahovať 50 – (potvrdenie musí byť vystavené s dátumom po 1. apríli 2021 a najskôr 40. deň po prvej dávke vakcíny) alebo dokladom potvrdzujúcim uzdravenie z ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.
 • Výnimku majú osoby cestujúce z Talianska a Vatikánu v prípade, že sa počas posledných 14 dní nezdržiavali v inom štáte.

Slovinsko

 • Pre Slovákov momentálne v Slovinsku platí povinnosť 10-dňovej karantény, ktorú je možné ukončiť na piaty deň obdržaním negatívneho výsledku PCR testu.
 • Karanténe sa možno vyhnúť preukázaním sa negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín.
 • Karanténe a testovania sa vyhnú osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali v posledných šiestich mesiacoch (potvrdenie od lekára či pozitívny test starší ako 21 dní, avšak nie starší ako 6 mesiacov), osoby, ktoré sú plne zaočkované (obdobie 7 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Pfizer/Biontec, 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Moderna, 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny AstraZeneca, 14 dní od druhej dávky vakcíny Sputnik V, 14 dní od očkovania vakcínou Johnson&Johnson).
 • Tranzit cez krajinu je povolený a nie je potrebné vypĺňať prejazdový formulár.

Španielsko

 • Potrebný je negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín, táto povinnosť sa týka aj cestujúcich smerujúcich na Kanárske ostrovy.
 • Od pondelka 24. mája môžu bez kontrol do Španielska prísť turisti z desiatich krajín, ktoré vláda zaradila na zoznam bezpečných krajín. Je medzi nimi aj Británia, Austrália, Nový Zéland, Singapur, Izrael, Južná Kórea, Thajsko, Japonsko, Čína a Rusko.
 • Výnimku z testovania majú zaočkované osoby (obe dávky vakcíny schválenej EMA) a tiež tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali od 7. júna.

Švédsko

 • Do krajiny môžu cestovať momentálne bez testu cestujúci z Dánska, Fínska, Islandu a Nórska. Pri ceste zo Slovenska je potrebný negatívny test (PCR, LAMP, TMA), ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín.
 • Výnimka z testovania platí pre osoby mladšie ako 18 rokov a tiež pre cestujúcich, ktorí sú cudzinci a žijú vo Švédsku (potreba mať potvrdenie o tom, že ide o rezidenta).
 • Pri cestách z krajín mimo Európy je potrebné preukázanie sa negatívnym testom a tiež splnenie aspoň jednej z podmienok. Zoznam podmienok nájdete TU.

Taliansko

 • Slováci sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym PCR či antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od odberu (krajiny EÚ, Schengenu, UK a Izrael). Výnimka platí pre deti do dvoch rokov.
 • Výnimku z testovania majú cestovatelia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali či sú proti nemu zaočkovaní oboma dávkami vakcíny – v oboch prípadoch treba mať o danej skutočnosti potvrdenie – POZOR, toto platí až od 1. júla 2021. 
 • Cestujúci musí pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať formulár. Formulár treba vyplniť pred odletom, uvádza sa v ňom číslo sedadla v lietadle, avšak je možné ho upresniť aj neskôr. Po vyhodnotení formuláru dostane cestujúci na e-mail dPLF v PDF formáte a individuálny QR kód, ktorým je potrebné preukázať sa pri vstupe do dopravného prostriedku (tento môže byť priamo z mobilu alebo v tlačenej forme).
 • V prípade, že sa cestujúci nepreukáže testom, čaká ho 10-dňová karanténa, po ktorej ukončení je potrebné absolvovanie testu (PCR/AG). V tomto prípade je povinnosťou registrácia na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia – MZV odporúča vyhľadávať ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu.
 • Sardínia – Cestujúci smerujúci na Sardíniu sa musia zaregistrovať na platforme regionálneho úradu zdravotníctva a preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 48 hodín. V tomto prípade je možné preukázanie sa aj potvrdením o absolvovaní očkovania – pričom cestovateľ musel absolvovať obe dávky. 
 • Sicília – Sicília od cestovateľov rovnako vyžaduje testovanie – povinnosťou je vyplnenie samostatného formuláru a po príchode sa preukázať 48 hodinovým negatívnym testom – antigénovým či PCR. 

Vatikán

 • Vatikán je pre cestovateľov otvorený, pre vstup treba splniť cestovateľské podmienky platné pre Taliansko.

Tretie krajiny

Austrália

 • V krajine platí zákaz vstupu cudzincom, vstúpiť do Austrálie môžu len jej občania a ich najbližší rodinní príslušníci, rovnako aj osoby s trvalým pobytom, ktoré sú držiteľmi pobytového víza a Resident Return Visa a ich najbližší rodinní príslušníci.
 • Rovnako sa do krajiny dostanú aj obyvatelia Nového Zélandu, ktorí sa v Austrálii pravidelne zdržiavajú, a tiež cestujúci z Nového Zélandu, ktorí tam strávili posledných 14 dní spĺňajú ďalšie podmienky
 • Vstup pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi – do krajiny sa dostanú v prípade nevyhnutných a presvedčivých dôvodov po udelení výnimka komisára austrálskej hraničnej polície. Požiadať o ňu treba minimálne 2 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou.
 • Všetci cestujúci do Austrálie (vrátane tranzitujúcich) musia online vyplniť Australia Travel Declaration, a to najmenej 72 hodín pred plánovaným vstupom do krajiny. Deklarácia slúži na monitorovanie kontaktných údajov a dodržiavanie karanténnych opatrení po návrate.
 • Povinnosťou je preukázať sa negatívny PCR testom nie starším ako 72 hodín (aj zaočkovaní a osoby s imunitou) pre všetkých cestujúcich vrátane tranzitujúcich pasažierov. Táto povinnosť sa netýka cestujúcich z Nového Zélandu na tzv. bezkaranténnych letoch.
 • Všetci prichádzajúci návštevníci sa po príchode do Austrálie musia izolovať na 14 dní v určenom zariadení. Karanténa je spoplatnená, ceny sa od jednotlivých štátoch líšia. Výnimku z karantény majú cestujúci z Nového Zélandu, ktorí sa posledných 14 dní zdržiavali len v rámci krajiny.
 • Tranzit cez krajinu je možný do 72 hodín a nie je potrebné žiadať o výnimku, pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné žiadať o tzv. tranzitné víza.

Čínska ľudová republika

 • Zjednodušený režim majú žiadatelia o víza, ktorí boli zaočkovaní vakcínou vyrobenou v ČĽR. Musia o danej skutočnosti vedieť predložiť očkovací preukaz.
 • Slováci cestujúci do ČĽR musia podstúpiť test na nukleovú kyselinu a tiež test na IgM protilátky – 48 hodín pred odjazdom do tranzitnej krajiny a následne rovnako 48 hodín pred nástupom na let do ČĽR. Negatívne výsledky týchto testov spolu s cestovným dokladom totožnosti a tiež kópiou letenky je nutné poslať Veľvyslanectvu ČĽR v Bratislave, ktoré cestujúcim vystaví HDC kódy. Tento proces treba zopakovať a zaslať dané doklady spolu s HDC kódmi na veľvyslanectvo/konzulát ČĽR v krajine tranzitu, ktoré rovnako vystaví HDC kódy.
 • Veľvyslanectvu je taktiež potrebné poslať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19.
 • Platí povinnosť 14-dňovej karantény. Platí však, že jednotlivé reštrikcie sa líšia vzhľadom na provinciu či mesto, a to na základe rizika, aké hrozí v danej oblasti. Podmienky pre jednotlivé provincie nájdete TU. 
 • Ak ste COVID-19 v minulosti prekonali či máte pozitívny výsledok testu na nukleovú kyselinu či test na IgM/IgG protilátky (okrem pozitivity spôsobenej vakcináciou) a neboli ste potvrdený ako infekčná osoba, musíme predložiť potvrdenie o absolvovaní CT vyšetrenia pľúc alebo röntgenového vyšetrenia vydaného miestnym nemocničným zariadením vrátane negatívnych výsledkov 2 testov na nukleovú kyselinu v rozpätí 24 hodín.

Hongkong

 • Do HongKongu sa dostanú len osoby, ktoré majú povolenie na vstup. 
 • Tieto osoby cestujú do krajiny s negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, následne nastúpia do 21 dňovej karantény, v prípade bezpečných krajín je karanténa 14 dňová. 
 • Povinnosťou je vyplnenie formuláru.
 • Ak je osoba zaočkovaná, karanténa sa skracuje o jeden týždeň. 
 • Rezerváciu karanténneho hotela je potrebné vykonať ešte pred príletom, zoznam hotelov nájdete TU. 
 • Všetky potrebné informácie o ceste do Hong Kongu nájdete na tamojšom webe venovanému tejto téme.

Akciové letenky

Island

 • Island víta bez obmedzení cestovateľov, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali alebo sú voči nemu plne zaočkovaní. 
 • Týchto cestovateľov čaká po vstupe do krajiny jeden bezplatný test na letisku, na ktorého výsledok si počkajú zhruba 5-6 hodín. Následne sa môžu voľne pohybovať po krajine. 
 • Od 19. februára 2021 sú všetky osoby cestujúce na Island povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom vykonaným nie neskôr ako 72 hodín pred hodinou odletu na Island. Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.
 • Ostatných cestujúcich zo Slovenska (nezaočkovaných a bez imunity) čaká po príchode do krajiny karanténa v štátnom zariadení, možnosťou však je požiadať o výnimku stráviť ju v zariadení podľa svojho výberu. Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné orgány na tejto adrese – [email protected].

Japonsko

 • Do krajiny platí až do odvolania zákaz vstupu. Aktuálne sa posudzuje nevyhnutnosť ciest na základe výnimiek a víz. Tieto informácie nájdete dostupné TU.
 • Cestujúci zo Slovenska sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, ďalšie testoanie ich čaká po prílete do Japonska – následne majú povinnosť zostať tri dni v určenom štátnom karanténnom zariadení a následne absolvovať opätovný test. Tí, ktorí budú mať negatívny výsledok, majú povinnosť absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní.
 • Tranzit je možný aj bez víz, a to v prípade, že cestujúci neopustí tranzitný priestor.

Južná Kórea

 • Od 13. apríla 2020 pozastavila vláda platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátane Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikatelia, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card).
 • Všetci cudzinci, ktorí žiadajú o víza, sú povinní do 48 hodín odo dňa podania žiadosti predložiť lekárske osvedčenie vydané zdravotníckym zariadením. V osvedčení musí byť uvedená prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov súvisiacich s COVID-19, v prípadoch prejavu týchto príznakov sa vydávanie víz obmedzuje.
 • Po príchode do krajiny je povinnosťou vyplniť formulár (ktorý dostanete po prílete), v ktorom cestujúci uvedú údaje o mieste pobytu a svoje kontaktné údaje. Taktiež je povinnosťou mať nainštalovanú aplikáciu cez ktorú budú úradom poskytovať informácie o svojom zdravotnom stave. 
 • Každý cestujúci, ktorý prichádza do Južnej Kórey  musí absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že budú po prílete vykazovať známky nakazenia alebo cestujú na krátkodobé víza im bude priamo na letisku spravený test. Asymptomatických cestujúcich čaká testovanie do troch dní od príchodu. Výnimku z testovania majú občania, ktorí absolvovali obe dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, a to v prípade, že budú mať po vstupe do krajiny negatívny test na covid. Pokiaľ bude jeho výsledok pozitívny, musí sa cestujúci izolovať v karanténe. V prípade negatívneho testu je povinná samoizolácia pre občanom Kórejskej republiky a cudzincov s dlhodobými vízami. 
 • Výnimku z povinnej karantény majú, v prípade negatívneho testu, držitelia A1, A2 a A3 víz a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorý môže vydať zastupiteľský úrad Kórejskej republiky pred cestou na základe odôvodnenej žiadosti o nevyhnutnosti cesty (humanitárne, obchodné, vážne pracovné dôvody). Cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní na letisku či určenom zariadení a bez ohľadu na výsledok sú povinní ostať v karanténe, a to na svoje náklady. V prípade krátkodobých cestujúcich bez adresy pobytu je preto potrebné vyplniť formulár počas procesu vydania letenky na let do Kórey. Presné podmienky týkajúce sa jednotlivých typov víz nájdete TU. 
 • Od 1. októbra 2020 hradí Kórejská republika liečbu a lekárske náklady pre občanov Slovenska v prípade pozitívneho testu na COVID-19 po vstupe do krajiny. MZV však i naďalej odporúča cestovateľom sa pred cestou poistiť.

Lichtenštajnsko

 • Slováci pri vstupe do Lichtenštajnska nemusia absolvovať karanténa a v prípade, že do krajiny prichádzajú pozemnou dopravou, nemusia mať so sebou ani negatívny výsledok PCR testu.
 • Slovensko sa momentálne nenachádza na zoznam rizikových krajín, do Lichtenštajnska sa však bez reštrikcií dostanú aj títo cestovatelia, a to v prípade, že ochorenie COVID-19 prekonali v posledných šiestich mesiacoch a sú zaočkovaní vakcínou schválenou EMA či Švajčiarsko.
 • Povinnosťou je vyplnenie online formuláru.

Makao

 • Zahraniční turisti majú vstup, takpovediac, zakázaní – výnimky platia pre rezidentov, študentov a tiež vybraných pracovníkov nevyhnutných profesií.
 • Cestovatelia prichádzajúci z pozemnej Číny sa musia preukázať negatívny výsledkom PCR testu na COVID-19, rovnako ako výsledkom testu na nukleovú kyselinu – najviac 7 dní staré.
 • Do krajiny sa dostanú rezidenti z Číny, Hong Kongu a Taiwanu, a to v prípade, že v posledných 21 dňoch nenavštívili iné krajiny.
 • Pre cestujúcich z rizikových oblastí tiež platí povinnosť 14-dňovej karantény v hotelových zariadeniach a následné pozorovanie po dobu dodatočných 14tich dní.
 • Rizikové oblasti sú momentálne oblasti v provinciách Ruili a Yunnan, tento zoznam sa však môže meniť.

Nórsko

 • Do krajiny majú povolený vstup len tí, ktorí majú povolený pobyt (rezidenti, osoby pobývajúce na území Nórska na základe povolenia) či majú závažný dôvod (návšteva maloletého, rodinných príslušníkov a pod.)
 • Povinnosťou je absolvovanie 10-dňovej karantény, oslobodené sú osoby cestujúce z Islandu, Faerských ostrovov, Grónska a vybraných okresov vo Fínsku.
 • Hotelová karanténa sa týka aj cestujúcich zo Slovenska, ktorí v nej musia zostať do obdržania negatívneho výsledku testu vykonaného najskôr v siedmy deň pobytu.
 • Povinnosťou je aj vyplnenie elektronického formulára. Na tomto odkaze zároveň nájdete presné znenie výnimiek, ktoré majú povolený vstup do Nórska.

Nový Zéland

 • Nový Zéland zatvoril hranice pre turistov od 19. marca 2020, do krajiny môžu bez predchádzajúcej výnimky aktuálne vstúpiť občania Nového Zélandu, permanentným rezidentom, rezidentom s platnými cestovateľskými doložkami, partnerom občanov a rezidentov krajiny, diplomatom, závislými deťom občanov alebo rezidentov (do 19 rokov).  Výnimku majú aj prichádzajúci z Austrálie, ktorí tam strávili posledných 14 dní.
 • V prípade, že máte nárok na výnimku, môžete o ňu požiadať vyplnením tohto formulára. 
 • Po príchode do krajiny sa vyžaduje 14-dňová karanténa, podmienkou prepustenia je negatívny test na COVID-19. Ten sa vykonáva na 3. a 12. deň.
 • Krajina má online systém povinnej karantény, pred príchodom sa musí cestujúci preukázať voucherom, ktorý mu tento systém vygeneruje.
 • Povinnosťou pre prichádzajúcich a tranzitujúcich je preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR, RT-PCR, LAMP alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodína to aj v prípade, že už boli zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.
 • V prípade tranzitu cez Nový Zéland musia občania Slovenskej republiky požiadať o New Zealand electronic Travel Authority, podmienok je tiež zakúpený let z Nového Zélandu do nasledujúcej destinácie.

Singapur

 • Vstup cudzincov do krajiny je značne obmedzený a umožnený iba s predošlým súhlasom miestnych úradov a so zdravotným certifikátom. 
 • Do krajiny je potrebné prísť s negatívnym výsledok RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín, následne je po prílete povinnosťou absolvovať ďalší test.
 • Následne nastupuje cestovateľ do 21-dňovej karantény v štátnom zariadení, na 14. deň absolvuje ďalší test na COVID-19, nasleduje test na 21. deň, ktorý karanténu ukončí. Všetky náklady spojené s karanténou a testovaním si cudzinec hradí sám.
 • Pre väčšinu krajín sveta je umožnený vstup do Singapuru predovšetkým za účelom pracovných návštev a podnikania. Pre vybrané krajiny Singapur zaviedol tzv. Safe Travel Lanes, ktorých cieľom je umožniť krátkodobú návštevu krajiny.

Švajčiarsko

 • Slovensko je vyňaté zo zoznamu rizikových krajín, nie je potrebné absolvovať po príchode karanténu a ani sa preukázať negatívnym PCR testom, a to v prípade, že prichádzate pozemnou dopravou.
 • V prípade leteckej dopravy platí povinnosť preukázania sa PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín.
 • Výnimku z testovania majú osoby mladšie ako 12 rokov a tiež osoby, ktoré ochorenie COVID-19 v posledných šiestich mesiacoch prekonali. Výnimka sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú plne zaočkované, avšak ich očkovanie nie je staršie ako šesť mesiacov.
 • Výnimku z testovania majú aj tranzitní cestovatelia.

Taiwan

 • Vstup je umožnený iba držiteľov rezidenčných kariet a osobám, ktoré cestujú do krajiny z humanitárnych dôvodov.
 • Ostatní na Taiwan nemajú povolený vstup.
 • V prípade povolenia je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla. Následne cestujúcich čaká dvojtýždňová karanténa – zoznam hotelov a zariadení, kde ju môžu stráviť nájdete TU.
 • Po ukončení karantény je potrebné absolvovanie ďalšieho testu a následne sedem dní dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na [email protected] Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na [email protected] Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Prvý raz letela lietadlom až v 19tich, od tej doby si ho zamilovala. Krajinu podľa nej spoznáš podľa gastronómie a toho, ako ti naservírujú dezert. Za hranicami ju najčastejšie nájdete sedieť v lokálnej kaviarni so šálkou kávy a domácim zákuskom. Vyrástla v rodine dejepisárov, povinnou zastávkou každej jej cesty sú preto historické pamiatky a múzea. Myslela si, že preferuje more, nedávno sa však zamilovala do hôr, a to rovno do našich domácich.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Na zozname zelených krajín bude od pondelka 47 štátov, vypadne však Portugalsko https://t.co/LHUxYQTTKl #novinky10 hodín dozadu
Túžiš po originálnej svadbe? TOP 10 destinácií na sobáš v zahraničí https://t.co/qx0ebmdxJv #cestopisy10 hodín dozadu
Rusko súčasťou vakcinačného turizmu? Pripravuje balíčky s vakcínou a ubytovaním https://t.co/f3aX4gwU0x #novinky14 hodín dozadu
Cestovanie do Lotyšska: voľný vstup pre zaočkovaných alebo tých, čo prekonali COVID https://t.co/IKheGRA8gQ #novinky14 hodín dozadu
Bari, Catania, Alicante. V lete 2021 objav autentické kúty Talianska a Španielska (letenky od 36€) https://t.co/Ct4I6M3LSR #cestopisy15 hodín dozadu
Krásna Menorka v lete od 47€! Zaži to najlepšie z pláží a turistiky https://t.co/X8jX8q0oYA #letenky15 hodín dozadu
Najkrajšie pláže v Španielsku? Nájdete ich na ostrovoch https://t.co/VQI0ZNvhAm #cestopisy16 hodín dozadu
Koronavírus a cestovanie: kedy potrebujem test, ako lietať z Viedne/Budapešti a ktoré doklady potrebujem? https://t.co/QOAvhIh2a4 #novinky16 hodín dozadu
Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19) https://t.co/x7NNWluw1g #novinky16 hodín dozadu
Kam môžem cestovať? S týmto rýchlym prehľadom si hneď v obraze https://t.co/7cHVIhbXek #novinky16 hodín dozadu

Odporúčame tiež:

Advertisement
Advertisement
Hore