Nájdeš nás aj na:

Cestopisy

Ambasády na Slovensku

Rozhodli ste sa preskúmať pre našinca netradičnú destináciu a potrebujete vízum? Palec hore za odvahu vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Teraz už len nájsť kontakt na príslušnú ambasádu a hor sa na vybavovačku formalít. Či už potrebujete vízum alebo si len chcete preveriť podmienky vstupu do konkrétnej krajiny, aby sme vám to trochu uľahčili, pripravili sme pre vás zoznam kontaktov na tie najznámejšie ambasády na Slovensku.

Reklama

Americká ambasáda

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

P.O.Box 309, 814 99 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421-2-5443 3338, email: [email protected]

webová stránka: slovakia.usembassy.gov

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky a slovensky

Bieloruská ambasáda

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky

Jančova 5, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 6225-0152, email: [email protected]

webová stránka: slovakia.mfa.gov.by/sk

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, rusky, slovensky

Brazílska ambasáda

Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky

Palisády 47, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 3218-1400, email: [email protected]

webová stránka: bratislava.itamaraty.gov.br/pt-br

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, portugalsky, slovensky

 Bulharská ambasáda

 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5441-5308, email: [email protected]

webová stránka: www.bulgarianembassy.sk

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, bulharsky, rusky a slovensky

Chorvátsko

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Mišíkova 21,  811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5720-2091,  email: [email protected]

webová stránka: www.sk.mfa.hr

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, chorvátsky, slovensky

Cyprus

Veľvyslanectvo Cyperskej republiky

Michalská 12, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 3278-8111, email: [email protected]

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, nemecky, slovensky

Česká republika

Veľvyslanectvo Českej republiky

Hviezdoslavovo námestie 8, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5920-3303, email: [email protected]

webová stránka: www.mzv.cz/bratislava

Dohovoríte sa jazykmi: česky, slovensky, anglicky

 Čínska ambasáda

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Jančova 8, 811 02 Staré Mesto

tel: +421 (0)2 6280-4291, email: [email protected]

webová stránka:  sk.chineseembassy.org/slo/

Dohovoríte sa jazykmi: čínsky, slovensky, anglicky, francúzsky

Francúzska ambasáda

Francúzske veľvyslanectvo

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5934-7111, email: [email protected]

webová stránka: www.ambafrance-sk.org

Dohovoríte sa jazykmi: francúzsky, slovensky, anglicky

Grécko

Veľvyslanectvo Helénskej republiky

Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5443-4143, email: [email protected]

webová stránka: www.mfa.gr/bratislava

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky a slovensky

Gruzínsko

Veľvyslanectvo Gruzínska

Michalská 9, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5464-6485, email: [email protected]

webová stránka: www.slovakia.mfa.gov.ge

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, slovensky, gruzínsky, rusky

Holandsko

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (2) 5262 5081, email: [email protected]

webová stránka: www.dutch-embassy.com

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, holandsky, slovensky

 Indická ambasáda

Veľvyslanectvo Indickej republiky

Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5296-2916, email: [email protected]

webová stránka: www.indianembassy.sk

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky a slovensky

Indonézia

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Brnianska 31, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5441-9886, email: [email protected]

webová stránka: www.indonesia.sk

Dohovoríte sa aj: anglicky a slovensky

Irak ambasáda

Ambasáda Irackej republiky

Radvanská 15, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5413-1466, email: [email protected]

 Dohovoríte sa aj: anglicky, nemecky, slovensky, arabsky

Írska ambasáda

Veľvyslanectvo Írska

Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 3233-8700, email: [email protected]

webová stránka: www.embassyofireland.sk

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky a slovensky

Japonská ambasáda

Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5980-0100, email: [email protected]

webová stránka:  www.sk.emb-japan.go.jp

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky, japonsky, slovensky

Južná Kórea

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky

Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 3307-0711, email: [email protected]

webová stránka: svk.mofa.go.kr

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, kórejsky, slovensky

Kanada

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5920-4031, email: [email protected]

webová stránka: www.ocanada.sk

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky, francúzsky, slovensky

Kubánska ambasáda

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky

Somolického 1/a, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 3266-1440, email: [email protected]

webová stránka: www.embacuba.sk

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky, slovensky, španielsky

Kuvajt

Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v Slovenskej republike

Lodná 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5998-0817, email: [email protected]

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky, arabsky, nemecky, slovensky

Maďarsko

Veľvyslanectvo Maďarska

Nad Lomom 28, 814 25 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5920-5200, email: [email protected]

webová stránka: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk/hu

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, slovensky, maďarsky

Nemecko

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5920-4400, email: [email protected]

webová stránka: www.pressburg.diplo.de

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, nemecky, slovensky

Nórsko

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Palisády 29, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5910-0100, email: [email protected]

webová stránka: www.norway.sk

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, nórsky, slovensky

Poľsko

Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Paulínyho 7, 814 91 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5949-0211, email: [email protected]

webová stránka: www.bratyslawa.msz.gov.pl

Dohovoríte sa aj jazykmi: poľsky a slovensky

Portugalsko

Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

Ventúrska 16, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 2076-8454, email: [email protected]

Dohovoríte sa jazykmi: portugalsky, anglicky, slovensky

 Rakúsko

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5930-1500, email: [email protected]

webová stránka: www.bmeia.gv.at/oeb-pressburg

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky, nemecky, slovensky

Rumunsko

Veľvyslanectvo Rumunska

Tichá 45/A, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 2072-7147, email: [email protected]

webová stránka: bratislava.mae.ro

Dohovoríte sa aj: anglicky

Ruská ambasáda

Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Godrova 4, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5441-4436, email: [email protected]; [email protected]

webová stránka: www.slovakia.mid.ru

Dohovoríte sa jazykmi: rusky, anglicky, slovensky

Slovinsko

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Ventúrska 5, 813 15 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5726-7700, email: [email protected]

webová stránka: www.bratislava.embassy.si

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, slovensky, slovinsky

Srbsko

Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Búdková 38, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5443-1927, email: [email protected]

webová stránka: www.bratislava.mfa.gov.rs

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky a slovensky

Španielsko

Španielske veľvyslanectvo

Prepoštská 10, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5441-5724, email: [email protected]

webová stránka: www.exteriores.gob.es

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky a slovensky

Švajčiarsko

Švajčiarske veľvyslanectvo

Michalská 12, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5930-1111, email: [email protected]

webová stránka: www.eda.admin.ch/bratislava

Dohovoríte sa aj: anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Taliansko

Veľvyslanectvo Talianska

Palisády 49, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5980-0011, email: [email protected]

webová stránka: www.ambbratislava.esteri.it

Dohovoríte sa aj jazykmi: taliansky, anglicky, slovensky

Turecko

Veľvyslanectvo Tureckej republiky

Holubyho 11, 811 03 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5949-0900, email: [email protected]

webová stránka: bratislava.emb.mfa.gov.tr

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky a slovensky

Ukrajina

Veľvyslanectvo Ukrajiny

Radvanská 35, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5920-2813, email: [email protected]

webová stránka: www.mfa.gov.ua/slovakia

Dohoríte sa aj jazykmi: anglicky, rusky, slovensky

Vatikán

Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike

Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5479-3528, email: [email protected]

webová stránka: www.nunziatura.sk

Dohovoríte sa jazykmi: anglicky, slovensky, taliansky

Veľká Británia

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Panská 16, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5998-2000, email: [email protected]

webová stránka: www.gov.uk/government/world/slovakia

Dohovoríte sa aj jazykmi: anglicky a slovensky

 Vietnam

Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky

Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

tel: +421 (0)2 5245-1263, email: [email protected]

Dohovoríte sa aj: anglicky, slovensky


Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na [email protected]. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na [email protected]. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

  • Výbery z bankomatu zdarma, výhodné kurzy pri cestovaní do zahraničia a cashback u obľúbených značiek získaš exkluzívne cez Pelikán, založ si konto cez Revolut
  • Výhodný bus na letisko? Odporúčame ti našich kamošov zo Slovak Lines - bezplatná Wi-Fi, klimatizácia, nástup priamo pri termináli letiska, Viedeň - Bratislava 24-krát denne
  • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
    • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
    Prosím, ohodnoťte náš článok.
Komentáre

Už päť rokov pre teba náš tím loví lacné letenky, dovolenky a píše tipy na cestovanie po celom svete. V našej slovenskej redakcii sedí Hanka, Katka, Aďa a Roland, ktorí pre teba hľadajú to najlepšie zo sveta cestovania 24 hodín, 7 dní v týždni.

Hore