Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Aktualizované: 29. septembra o 10:00, doplnené informácie o novom cestovateľskom semafore – informácie o Vatikáne a San Maríne v časti Taliansko.

Reklama

Slováci môžu v súčasnosti cestovať do niekoľkých krajín, bez toho, aby po návrate na Slovensko museli absolvovať povinnú karanténu či mať so sebou negatívny test na COVID-19. Ide o takzvané zelené krajiny, ktoré boli epidemiológmi označené ako menej rizikové. Napriek tomu, že príchod z týchto krajín je na našej strane bez obmedzení, u nás v redakcii sme sa pozreli aj na podmienky na druhej strane.

Najnovšie zmeny na cestovateľskom semafore vstúpia do platnosti od 1. októbra. Okrem troch nových zelených krajín na zoznam pribudnú aj takzvané žlté krajiny, teda krajiny, kde sa cestovanie neodporúča, po návrate však našincov nečaká karanténa ani povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.

Austrália

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • V krajine platí od 20. marca 2020 zákaz vstupu cudzincom, do krajiny tak môžu v súčasnosti vstúpiť len občania Austrálie a ich najbližší rodinní príslušníci, rovnako aj osoby s trvalým pobytom, ktoré sú držiteľmi pobytového víza a Resident Return Visa a ich najbližší rodinní príslušníci.
 • Rovnako sa do krajiny dostanú aj obyvatelia Nového Zélandu, ktorí sa v krajine pravidelne zdržiavajú. 
 • Vstup pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi – do krajiny sa dostanú v prípade nevyhnutných a presvedčivých dôvodov po udelení výnimka komisára austrálskej hraničnej polície. 
 • Pre vstup do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • Všetci prichádzajúci návštevníci sa po príchode do Austrálie musia izolovať na 14 dní v určenom zariadení. 
 • Odchod – v súčasnosti platí zákaz vycestovania z krajiny pre jej obyvateľov, ako aj permanentných rezidentov. V prípade, že ste trvalým občanom krajiny, musíte v prípade odchodu z krajiny požiadať o výnimku komisára austrálskej hraničnej polície. 
 • Tranzit cez krajinu je možný do 72 hodín a nie je potrebné žiadať o výnimku, pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné žiadať o tzv. tranzitné víza.

Bulharsko

 • Na zozname zelených krajín od 18. septembra 2020.
 • Do krajiny môžu vstúpiť bez obmedzení občania Európskej únie a rovnako Spojeného kráľovstva a krajín Schengenu (vrátane niektorých tretích krajín)
 • Od občanov Slovenska sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 a ani povinnosť 14-dňovej karantény.
 • Odporúča sa pred cestou uzavrieť komerčné zdravotné poistenie.
 • V prípade tranzitu, ale i pobytu, je potrebné vyplnenie vyhlásenia o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v krajine.

Cyprus

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Pred vstupom do krajiny je pre všetkých cestujúcich povinnosťou vyplniť formulár a podpísať niekoľko vyhlásení, na základe ktorých bude vystavený tzv. flightpass. Nevyplnenie má za následok pokutu 300 eur.
 • Cyprus vytvoril tri kategórie krajín (A, B, C), s ktorými má krajina obnovené letecké spojenie.
 • Slovensko sa od 5. septembra nachádza v kategórií B, čo znamená, že sa od slovenských cestovateľov vyžaduje test na COVID-19 – ten nesmie byť starší ako 72 hodín.
 • Od 18. septembra sú Česko a Maďarsko zaradené na zozname krajín kategórie C, od 24. septembra sa k nim pridalo aj Rakúsko.
 • V prípade cestujúcich z krajín kategórie B a C sa vyžaduje negatívny test na COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín pred odletom, v prípade kategórie C ide len o určité výnimky. Nehľadiac na výsledok testu tiež musia ostať dva týždne v izolácii.
 • Zoznam krajín v jednotlivých kategóriách nájdete TU

Čínska ľudová republika

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • Do krajiny môžu od 28. septembra cestovať aj cudzinci s platnými vízami a povolením na pobyt za účelom výkonu práce a z osobných a rodinných dôvodov.
 • Platí povinnosť 14-dňovej karantény. Platí však, že jednotlivé reštrikcie sa líšia vzhľadom na provinciu či mesto, a to na základe rizika, aké hrozí v danej oblasti. Podmienky pre jednotlivé provincie nájdete TU. 
 • O výnimku môžu požiadať cudzí občania, ktorí do Číny idú vykonávať nevyhnutné obchodné, vedecké či technologické aktivity z humanitárnych dôvodov – môžu tak naďalej požiadať o víza na veľvyslanectve či konzuláte. 
 • Víza, ktoré sú udelené po 28. marci je bez obmedzenia a nevzťahuje sa ani na obmedzenia jednotlivých provincií, ktoré sme spomenuli vyššie, rovnako diplomatické. 
 • Medzinárodná civilná letecká doprava bola od 8. júna až do 24. októbra obmedzená. Posudzovaná bude na základe výsledkov testov na nukleovú kyselinu (ktorá je súčasťou vírusu COVID-19) pasažierov jednotlivých letov po prílete. V prípade, že počas troch týždňov nebude žiadna osoba pozitívna na nukleovú kyselinu, bude sa môcť zvýšiť kapacita letov na danej strane z jedného letu týždenne na dva. 

Dánsko (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy) (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020. 
 • Krajina funguje na princípe takzvaných otvorených a zatvorených hraníc.
 • Slovensko sa v súčasnosti nachádza na zozname otvorených krajín, zoznam je však upravovaný každý štvrtok poobede, do platnosti sa dostáva v sobotu. 
 • Na zozname zatvorených krajín sú Maďarsko a Rakúsko. Cestujúci z týchto krajín môžu do Dánska vstúpiť len za hodným účelom.
 • Pri príchode do Dánska z otvorených krajín sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa.
 • V prípade tranzitu cez Dánsko zo zatvorenej krajiny je potrebné preukázať sa dokumentom o pobyte v svojej cieľovej destinácií. 
 • Faerské ostrovy – ostrovy fungujú taktiež na princípe otvorených a zavretých krajín, povinnosťou však je sa nechať po vstupe na ostrovy otestovať na COVID-19, a to pre cestujúcich zo všetkých krajín. Cena testu je približne 50 eur.
 • Testovanie sa netýka detí do 12 rokov. Do doby, kým cestovateľom dorazia výsledky testu, je ich povinnosť sa samoizolovať. Výsledky dorazia spravidla najneskôr na druhý deň. 

Akciové letenky

Estónsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Zoznam bezpečných krajín je aktualizovaný týždenne, Pre cestujúcich z krajín, ktoré na zozname nie sú, platí povinná 14 dňová karanténa. 
 • Od 7. septembra je Slovensko (rovnako i Česko, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko) vedené na zozname rizikových krajín, po príchode je povinná 14-dňová karanténa, ktorá sa dá nahradiť dvomi negatívnymi testami na COVID-19 – prvý absolvuje cestujúci na letisku, druhý najskôr o 7 dní na to. Počas doby čakania je osoba povinná sa izolovať. Poplatok za test je 67 €.
 • Tranzit cez krajinu je možný pokiaľ osoby nevykazujú príznaky ochorenia COVID-19.

Fínsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Od 28. septembra je Slovensko zaradené na zoznam rizikových krajín. Na zozname sú taktiež Česko, Rakúsko, Maďarsko.
 • Do 22. novembra je možné do krajiny cestovať len z odôvodnených prípadoch, odporúča sa dodržiavať 14-dňovú karanténu. Následne (od 23. novembra) budú cestujúci z rizikových krajín povinní predložiť negatívny test na COVID-19.
 • Od 1. októbra si budú môcť cestujúci z rizikových krajín skrátiť karanténu prostredníctvom podstúpenia jedného testu na COVID-19 bezprostredne po príchode do Fínska a následného druhého testu najskôr 72 hodín po príchode a oba testy budú negatívne.
 • Tranzit je povolený za účelom prepravy do domovskej krajiny.

Grécko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020. 
 • Od 1. júla je povinnosťou pre všetkých cestujúcich do Grécka vyplniť aspoň 48 hodín pred vstupom do krajiny nasledujúci formulár. Od 1. júla bola zároveň obnovená aj medzinárodná letecká doprava a otvorené hranice gréckych ostrovov.
 • Každý cestujúci dostane do 24 hodín osobný QR kód, ktorý bude potrebovať po príchode do krajiny v tlačenej či elektronickej forme. Systém následne rozhodne, či sa má osoba podrobiť testu na COVID-19 – ten bude realizovaný priamo pri vstupe, počas doby čakania na výsledok sa cestujúci nie je povinný izolovať. Výsledok by mal doraziť do 24 hodín, informuje sa len o pozitívnom výsledku. 
 • V prípade cestnej dopravy je otvorený zatiaľ len hraničný priechod Kulata – Promachon. 
 • Odporúčame si zistiť jednotlivé opatrenia vo vybraných regiónoch a na vybraných ostrovoch.

Írsko (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Od 21. septembra sa vyžaduje po príchode zo Slovenska 14-dňová karanténa.
 • Pred cestou vyplňte nasledujúci formulár. 
 • Írska vláda taktiež neodporúča cestovanie do zahraničia a v prípade potreby sa oboznámiť so situáciou v cieľovej krajine.  
 • Tranzit je bez obmedzení.

Island (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Do krajiny môžu cestovať občania z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Veľkej Británie, od 1. júla zároveň otvoril Island schengenskú hranicu a od 16. júla môžu do krajiny vstúpiť aj cestujúci z 12 krajín mimo EHP.
 • S účinnosťou od 19. augusta 2020 sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5-6 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. 
 • V prípade, že sa odmietne cestujúci podrobiť testovaniu, čaká ho 14-dňová karanténa.
 • Povinnosťou je tiež vyplniť pred odletom formulár, ktorý nájdete TU. 

Japonsko

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Krajina má v súčasnosti dočasný zákaz vstupu, ktorý platí od 3. apríla 2020, vstup do krajiny bude posudzovaný v mimoriadnych prípadoch. Podmienky pre návrat rezidentov do Japonská nájdete TU.
 • Od 1. septembra je povolený návrat do krajiny pre rezidentov a držiteľov dlhodobých víz.
 • V prípade, že do krajiny dorazíte, vyžaduje sa od vás po príchode test na COVID-19. V prípade, že prichádzate s čínskym pasom z provincií Hubei alebo Zhejiang, je potrebné absolvovať 14-dňovú karanténu. 
 • V krajine je povolený tranzit bez víz v prípade, že pasažieri neopustia tranzitný priestor – v prípade, že majú zakúpenú letenku z Japonska do cieľovej destinácie. 

Južná Kórea

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Po príchode do krajiny je povinnosťou vyplniť formulár (ktorý dostanete po prílete), v ktorom cestujúci uvedú údaje o mieste pobytu a svoje kontaktné údaje. Taktiež je povinnosťou mať nainštalovanú aplikáciu cez ktorú budú úradom poskytovať informácie o svojom zdravotnom stave. 
 • Každý cestujúci, ktorý prichádza do Južnej Kórey  musí absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že budú po prílete vykazovať známky nakazenia im bude priamo na letisku spravený test. 
  • Pokiaľ bude jeho výsledok pozitívny, musí sa cestujúci izolovať v karanténe. V prípade negatívneho testu je povinná samoizolácia pre občanom Kórejskej republiky a cudzincov s dlhodobými vízami. 
 • Cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní na letisku či určenom zariadení a bez ohľadu na výsledok sú povinní ostať v karanténe, a to na svoje náklady. V prípade krátkodobých cestujúcich bez adresy pobytu je preto potrebné vyplniť formulár počas procesu vydania letenky na let do Kórey. Zároveň treba upozorniť na fakt, že platnosť krátkodobých víz, ktoré boli vydané pred 5. aprílom, bola zrušená. Presné podmienky týkajúce sa jednotlivých typov víz nájdete TU. 
 • od 24. augusta si cudzinci prichádzajúci do Južnej Kórey, ktoré sa 14 dní od príchodu nakazia vírusom COVID-19, sami hradiť liečbu a všetky lekárske výdavky s ňou spojené. Pre občanov Slovenskej republiky Južná Kórea pokryje len výdavky za nemocničnú izbu.

Kanada

 • Na zozname zelených krajín od 18. septembra 2020.
 • Od 30. júna platí do Kanady zákaz vstupu cudzincov.
 • Do krajiny sa dostanú len občania Kanady a niektoré výnimky, absolvovať musia 14-dňovú karanténu.
 • Pred cestou je tiež potrebné zistiť si jednotlivé podmienky vstupu pre provincie.

Lichtenštajnsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020. 
 • Od 15. júna zrušila krajina kontroly na hraniciach a povolila voľný pohyb osôb zo štátov Európskej únie, EFTA a Veľkej Británie. 
 • Pri príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa. 

Litva

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020. 
 • Litva od 31. augusta zaviedla povinnú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska.
 • Ak má krajina pôvodu (Slovensko má) viac 25 prípadov ochorenia Covid-19 na 100 000 obyvateľov, je do Litvy vstup povolený s negatívnym testom na ochorenie Covid-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín a po príchode je nevyhnutné absolvovať 14-dňovú karanténu.
 • Do krajiny môžu voľne vstúpiť cestujúci z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Veľkej Británie, a to v prípade, že počet nakazených je menej ako 15 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Aktuálny zoznam je dostupný na stránke ministerstva.

Lotyšsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020. 
 • Od 29. augusta musia Slováci po príchode do krajiny absolvovať 10-dňovú karanténu.
 • Potrebné je tiež od 16. júla vyplniť pred príchodom dotazník.
 • Tranzit občanom Bieloruska a Ruska cez územie Lotyšska by nemal trvať viac ako 6 hodín, osobná doprava s Bieloruskom a Ruskom je naďalej zastavená. 
 • Tranzit tiež nemôže presiahnuť 12 hodín.

Maďarsko (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 05. júna 2020.
 • Maďarsko od 1. septembra úplne zavrelo svoje hranice. Do krajiny majú zákaz vstupu iní ako maďarskí občania.
 • VÝNIMKOU pre Slovákov však je tranzit, môžu tak využívať aj letisko.
 • Na hraniciach sa musia podrobiť lekárskej prehliadke, teda meraniu telesnej teploty, preukážu cieľ svojej cesty a cieľovú krajinu, využijú len určenú trasu a zároveň do 24 hodín opustia územie Maďarska.

Monako

 • Na zozname zelených krajín od 20. júna 2020.
 • Od 5. septembra zaradilo Monako Slovensko na zoznam rizikových krajín, pri vstupe sa teda vyžaduje negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • Povinnosťou je tiež kontaktovať call centrum alebo napísať na covid19@gouv.mc – uviesť treba celé meno, národnosť, adresu, na ktorej zostanú, pôvod, dátum príchodu a odchodu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Polícia môže kontrolovať doklady áut so zahraničnými ŠPZ. 
 • Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzení.

Nemecko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Pri príchode do krajiny zo Slovenska sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani karanténa pokiaľ ide o cestujúcich z Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie, prípadne štátov, v ktorých bola zistená nízka nákazlivosť vírusom
 • V prípade takzvaných tretích krajín je povinnosťou cestujúcich absolvovať 14-dňovú karanténu, tá sa nevzťahuje na výnimky (zdravotníci a pod.). Nevzťahuje sa ani na osoby, ktoré pricestujú do Nemecka za účelom aspoň 3 týždňového pracovného pomeru. 
 • Tranzitovať cez Nemecko je možné bez obmedzení. 

Nórsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.  
 • Od 15. augusta bola zmenená klasifikácia, žiadna z európskych krajín sa v súčasnosti nepovažuje za zelenú. Žlté krajiny síce predstavujú zvýšené riziko, avšak cestujúci prichádzajúci zo žltých krajín nemusia absolvovať karanténu.
 • S účinnosťou od 19. septembra sa Slovensko dostalo na zoznam červených krajín – cestujúci po príchode musia absolvovať 10-dňovú karanténu.
 • Do karantény rovnako poputujú prílety a príchody z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Nový Zéland

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Nový Zéland zatvoril hranice pre turistov od 19. marca 2020, do krajiny môžu bez predchádzajúcej výnimky aktuálne vstúpiť občania Nového Zélandu, permanentným rezidentom, rezidentom s platnými cestovateľskými doložkami, partnerom občanov a rezidentov krajiny, diplomatom, závislými deťom občanov alebo rezidentov (do 19 rokov). 
 • Po príchode do krajiny sa vyžaduje 14-dňová karanténa, podmienkou prepustenia je negatívny test na COVID-19. Ten sa vykonáva na 3. a 12. deň.
 • Pri príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • V prípade, že máte nárok na výnimku, môžete o ňu požiadať vyplnením tohto formulára. 
 • V prípade tranzitu cez Nový Zéland musia občania Slovenskej republiky požiadať o New Zealand electronic Travel Authority, podmienok je tiež zakúpený let z Nového Zélandu do nasledujúcej destinácie.
 • V súčasnosti je stále v platnosti odporúčanie vlády necestovať do zahraničia. 

Poľsko

 • Na zozname zelených krajín od 20. júna 2020. 
 • Po príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa.
 • Cestovanie v rámci krajiny je v súčasnosti bez obmedzení, Ministerstvo zahraničných vecí však upozorňuje slovenských občanov, aby z dôvodu zvýšeného počtu nakazených zvážili cestu do Sliezskeho vojvodstva.
 • Medzinárodnú leteckú dopravu obnovila poľská vláda od 17. júna 2020, tranzit cez Poľsko je v rámci Európy bez obmedzení. 

Rakúsko (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 5. júna 2020.
 • Vstup do Rakúska bez obmedzení (karanténa, negatívny test na COVID-19) platí pre všetky štáty EÚ (okrem Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Portugalska, Švédska, vnútrozemského Španielska a Baleárskych ostrovov), ďalej pre Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Veľkú Britániu, ako aj Andorru, Monako, San Maríno a Vatikán. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z týchto štátov.
 • Na hraniciach môžu byť vykonávané náhodné zdravotné kontroly.
 • V prípade tranzitu cez Rakúsko je potrebné mať vyplnené tlačivo o tranzite.
 • V prípade návratu z COVID-19 rizikových krajín, je potrebné mať so sebou negatívny test na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Slovinsko (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Po príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa (platí pre zoznam slovinskych bezpečných krajín, na ktorom je aj Slovensko).
 • V prípade cesty do Chorvátska je pre slovenských občanov povolený tranzit v priebehu 12tich hodín, v prípade, že pri ceste z Chorvátska je Slovinsko cieľovou destináciou, sú slovenskí občania povinní absolvovať 14-dňovú karanténu. Viac sa dočítate v jednom z našich článkov. 

Švajčiarsko (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Po príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa.
 • Krajina od 15. júna obnovila voľný pohyb osôb zo štátov Európskej únie, EFTA (Európskeho združenia voľného obchodu, pozn. red.) a Veľkej Británie.
 • Povinná karanténa sa vyžaduje pre osoby cestujúce z vybraných rizikových regiónov (Slovensko medzi ne nepatrí). Presný zoznam krajín, o ktoré ide, nájdete TU. 
 • Je taktiež možné stiahnuť si bezplatnú aplikáciu SwissCovid.

Švédsko

 • Na zozname zelených krajín od 18. septembra 2020.
 • Občania Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sa do krajiny dostanú bez obmedzení.
 • Nevyžaduje sa ani povinná karanténa, ani negatívny test na COVID-19.

Taliansko

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Po príchode do krajiny sa od Slovákov nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani 14-dňová karanténa. 
 • V prípade, že sa v posledných 14tich dňoch nachádzali v Rumunsku alebo Bulharsku, sú povinné sa 14 dní izolovať.
 • Od 13. augusta sú zároveň povinní absolvovať test na COVID-19 všetci, ktorí v posledných 14tich dňoch navštívili Chorvátsko, Grécko, Maltu alebo Španielsko. Od 22. septembra tiež po návrate z vybraných francúzskych regiónov.
 • Pred cestou je potrebné vyplniť formulár – TU.
 • Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú na Sicíliu musia po príchode absolvovať test na COVID-19 a zaregistrovať sa.
 • Pri ceste na Sardíniu je potrebné sa registrovať 48 hodín pred príchodom TU. 
 • Od 1. októbra sa zároveň na zoznam zelených krajín radí aj Vatikán a San Maríno – vstup je bez obmedzení.

Taiwan (od 1. októbra)

 • Na zozname zelených krajín od 1. októbra.
 • Na Taiwan môžu pricestovať cudzinci za iným účelom ako turizmus a návšteva. Môžu požiadať o špeciálne povolenie na vstup na základe dodania potrebných dokumentov a formulárov.
 • Výnimku majú aj študenti – môžu požiadať o študentské pobyty v krajine.
 • V prípade povolenia je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla. Následne cestujúcich čaká dvojtýždňová karanténa.

Veľká Británia (žltá krajina)

 • Na zozname zelených krajín od 20. júla 2020. 
 • Británia zaradila Slovensko na karanténny zoznam, od 26. septembra čaká cestujúcich povinná 14-dňová karanténa.
 • Pozor si musia dať aj cestujúci, ktorí prilietajú z Rakúska, Maďarska alebo Česka – cestujúci z týchto krajín musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu
 • Pred vstupom do krajiny je však potrebné zaregistrovať sa a vyplniť takzvaný passenger locator form.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

Komentáre

Prvý raz letela lietadlom až v 19tich, od tej doby si ho zamilovala. Krajinu podľa nej spoznáš podľa gastronómie a toho, ako ti naservírujú dezert. Za hranicami ju najčastejšie nájdete sedieť v lokálnej kaviarni so šálkou kávy a domácim zákuskom. Vyrástla v rodine dejepisárov, povinnou zastávkou každej jej cesty sú preto historické pamiatky a múzea. Myslela si, že preferuje more, nedávno sa však zamilovala do hôr, a to rovno do našich domácich.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

TOP PONUKA: Luxusný wellness pobyt v 5* Kempinski od 109€! https://t.co/ughvj4Cvyc #dovolenky17 hodiny dozadu
10 najvyťaženejších letových trás na svete https://t.co/TtZUtOi4Nd #novinky18 hodiny dozadu
Lacné letenky na Seychely teraz s 5*Qatarom alebo Turkish Airlines! Ceny od 589€ https://t.co/WJhLQ26a8G #letenky18 hodiny dozadu
Drzo lacná Amerika: Priame lety z Európy na rok 2021 od neuveriteľných 129€! https://t.co/SOA6PISOtK #letenky20 hodiny dozadu
Lety do Tanzánie a na Zanzibar sú obnovené. Zrušila sa aj karanténa https://t.co/bOM07tUhwf #letenky21 hodiny dozadu
Fínsko zaradilo Slovensko na zoznam rizikových krajín. Vyžaduje 2 testy https://t.co/nOO156UKV8 #novinky21 hodiny dozadu
Ktoré krajiny môžeme navštíviť: mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19) https://t.co/x7NNWluw1g #novinky21 hodiny dozadu
Bez testu i povinnej karantény. Tieto krajiny môžeme slobodne navštíviť https://t.co/tNryB3mapQ #letenky21 hodiny dozadu
Thajsko budúci týždeň privíta prvých turistov. Očakáva let z Číny https://t.co/d7OiZ9cpkO #novinky21 hodiny dozadu
Emirates už letecky obsluhujú takmer sto destinácií. Pridávajú lety do Ománu a Ugandy https://t.co/pOvOPhm13n #novinky22 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore