Nájdeš nás aj na:

Koronavírus

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite

Aktualizované: 03. decembra o 09:45.

Reklama

Slovensko od 16. novembra prešlo na európsky cestovný semafor, ktorý vyplýva z dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Ten značne oklieštil zoznam zelených, teda menej rizikových krajín, po návrate z ktorých nehrozí karanténa ani povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. U nás v redakcii sme sa však pozreli aj na podmienky na druhej strane.

Upozorňujeme tiež, že 26. novembra 2020 vstúpila do platnosti nová vyhláška ku karanténnym povinnostiam vstupu na územie Slovenska. Hlavnou zmenou je, že karanténa sa po novom netýka detí do 7 rokov (pokiaľ tak nenariadi lekár), vyhnú sa jej aj občania Slovenska, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, a tiež osoby, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku a vstupujú na Slovensko pre diagnostiku a liečbu v prípade, že ich pobyt nepresiahne 12 hodín (doteraz museli žiadať o výnimku).

Austrália

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • V krajine platí od 20. marca 2020 zákaz vstupu cudzincom, do krajiny tak môžu v súčasnosti vstúpiť len občania Austrálie a ich najbližší rodinní príslušníci, rovnako aj osoby s trvalým pobytom, ktoré sú držiteľmi pobytového víza a Resident Return Visa a ich najbližší rodinní príslušníci.
 • Rovnako sa do krajiny dostanú aj obyvatelia Nového Zélandu, ktorí sa v krajine pravidelne zdržiavajú. 
 • Vstup pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi – do krajiny sa dostanú v prípade nevyhnutných a presvedčivých dôvodov po udelení výnimka komisára austrálskej hraničnej polície. 
 • Pre vstup do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • Všetci prichádzajúci návštevníci sa po príchode do Austrálie musia izolovať na 14 dní v určenom zariadení. Karanténa je spoplatnená, ceny sa od jednotlivých štátoch líšia.
 • Odchod – v súčasnosti platí zákaz vycestovania z krajiny pre jej obyvateľov, ako aj permanentných rezidentov. V prípade, že ste trvalým občanom krajiny, musíte v prípade odchodu z krajiny požiadať o výnimku komisára austrálskej hraničnej polície. 
 • Tranzit cez krajinu je možný do 72 hodín a nie je potrebné žiadať o výnimku, pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné žiadať o tzv. tranzitné víza.

Čínska ľudová republika

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020.
 • Do krajiny môžu od 28. septembra cestovať aj cudzinci s platnými vízami a povolením na pobyt za účelom výkonu práce a z osobných a rodinných dôvodov.
 • Od 6. novembra 2020 sa musia všetci cudzí štátni príslušníci cestujúci letecky podrobiť testu na nukleovú kyselinu a testu na IgM protilátky a následne požiadať o zelený zdravotný kód so značkou HS alebo predložiť certifikované zdravotné vyhlásenie ešte pred nástupom na palubu. Cestujúci, ktorých letecké spojenie do ČĽR zahŕňa prestup/y, sa musia podrobiť testu na nukleovú kyselinu a testu na IgM protilátky v SR najmenej 48 hodín pred nástupom na let do krajiny prestupu, a následne sa v krajine prestupu opätovne podrobiť obidvom typom testov v rovnakom časovom predstihu. Cestujúci musia zároveň požiadať o zelený zdravotný kód so značkou HS alebo predložiť certifikovaný formulár zdravotného vyhlásenia na veľvyslanectve/konzuláte ČĽR vo všetkých dotknutých krajinách (MZV).
 • Platí povinnosť 14-dňovej karantény. Platí však, že jednotlivé reštrikcie sa líšia vzhľadom na provinciu či mesto, a to na základe rizika, aké hrozí v danej oblasti. Podmienky pre jednotlivé provincie nájdete TU. 
 • O výnimku môžu požiadať cudzí občania, ktorí do Číny idú vykonávať nevyhnutné obchodné, vedecké či technologické aktivity z humanitárnych dôvodov – môžu tak naďalej požiadať o víza na veľvyslanectve či konzuláte. 
 • Víza, ktoré sú udelené po 28. marci je bez obmedzenia a nevzťahuje sa ani na obmedzenia jednotlivých provincií, ktoré sme spomenuli vyššie, rovnako diplomatické. 

Akciové letenky

Fínsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Fínsko predĺžilo cestovné obmedzenia aj po 23. novembri, a to do 13 decembra do krajiny môžu cestovať len cestujúci z krajín, ktoré v posledných dvoch týždňoch zaznamenali maximálne 25 nových prípadov nákazy koronavírusom na 100-tisíc obyvateľov.
 • Slovensko daný limit nespĺňa, je teda označené za rizikovú krajinu a cestujúci môžu zo Slovenska do Fínska cestovať len v prípade, že sú jeho občanmi či majú trvalý pobyt, alebo za pracovnými či inými povinnosťami. Treba sa po príchode preukázať potvrdením a odporúča sa 10-dňová karanténa.
 • Karanténu je možné si skrátiť testom na COVID-19, ktorý cestujúci podstúpi hneď na letisko a následne druhý test 72 hodín po príchode do krajiny. Oba testy musia byť negatívne a sú bezplatné.
 • Testovanie a karanténa sa nevyžadujú v prípade, že je pobyt vo Fínsku kratší ako 72 hodín a cestujúci sa po príchode preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19.
 • Tranzit je povolený za účelom prepravy do domovskej krajiny, nie je časovo obmedzený.
 • Osoby žijúce vo Fínsku a tiež občania nebudú povinní predložiť negatívny test na COVID-19 po pricestovaní do krajiny, ani sa podrobiť karanténe. V prípade docestovania z rizikovej krajiny absolvujú test priamo vo Fínsku. 

Írsko

 • Na zozname zelených krajín opätovne od 26. novembra 2020. 
 • Írsko prešlo rovnako ako Slovensko na európsky semafor ECDC, podľa neho sa na Slovákov po príchode vzťahuje 14-dňová karanténa.
 • Testovanie na letiskách by malo byť zavedené od 1. decembra.
 • Karanténu je možné skrátiť po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý bude vykonaný najmenej päť dní po príchode do krajiny.
 • Pred cestou vyplňte nasledujúci formulár. Jeho nevyplnenie môže viesť k pokute 2500 eur alebo väzeniu až na šesť mesiacov.
 • Írska vláda taktiež neodporúča cestovanie do zahraničia a v prípade potreby sa oboznámiť so situáciou v cieľovej krajine.  
 • Tranzit je bez obmedzení.

Island

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.
 • Do krajiny môžu cestovať občania z krajín Európskej únie a schengenského priestoru.
 • S účinnosťou od 19. augusta 2020 sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5-6 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné  stráviť v karanténe. 
 • V prípade, že sa odmietne cestujúci podrobiť testovaniu, čaká ho 14-dňová karanténa.
 • Povinnosťou je tiež vyplniť pred odletom formulár, ktorý nájdete TU. 

Japonsko

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Krajina má v súčasnosti dočasný zákaz vstupu, ktorý platí od 3. apríla 2020, vstup do krajiny bude posudzovaný v mimoriadnych prípadoch. Podmienky pre návrat rezidentov do Japonská nájdete TU.
 • Od 1. septembra je povolený návrat do krajiny pre rezidentov a držiteľov dlhodobých víz.
 • V prípade, že do krajiny dorazíte, vyžaduje sa od vás po príchode test na COVID-19. V prípade, že prichádzate s čínskym pasom z provincií Hubei alebo Zhejiang, je potrebné absolvovať 14-dňovú karanténu. 
 • V krajine je povolený tranzit bez víz v prípade, že pasažieri neopustia tranzitný priestor – v prípade, že majú zakúpenú letenku z Japonska do cieľovej destinácie. 

Južná Kórea

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Po príchode do krajiny je povinnosťou vyplniť formulár (ktorý dostanete po prílete), v ktorom cestujúci uvedú údaje o mieste pobytu a svoje kontaktné údaje. Taktiež je povinnosťou mať nainštalovanú aplikáciu cez ktorú budú úradom poskytovať informácie o svojom zdravotnom stave. 
 • Každý cestujúci, ktorý prichádza do Južnej Kórey  musí absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že budú po prílete vykazovať známky nakazenia im bude priamo na letisku spravený test. Asymptomatických cestujúcich čaká testovanie do troch dní od príchodu.
  • Pokiaľ bude jeho výsledok pozitívny, musí sa cestujúci izolovať v karanténe. V prípade negatívneho testu je povinná samoizolácia pre občanom Kórejskej republiky a cudzincov s dlhodobými vízami. 
 • Cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní na letisku či určenom zariadení a bez ohľadu na výsledok sú povinní ostať v karanténe, a to na svoje náklady. V prípade krátkodobých cestujúcich bez adresy pobytu je preto potrebné vyplniť formulár počas procesu vydania letenky na let do Kórey. Zároveň treba upozorniť na fakt, že platnosť krátkodobých víz, ktoré boli vydané pred 5. aprílom, bola zrušená. Presné podmienky týkajúce sa jednotlivých typov víz nájdete TU. 
 • Od 1. októbra hradí Kórejská republika liečbu a lekárske náklady pre občanov Slovenska v prípade pozitívneho testu na COVID-19 po vstupe do krajiny. MZV však i naďalej odporúča cestovateľom sa pred cestou poistiť.

Nórsko

 • Na zozname zelených krajín od 10. júna 2020.  
 • Od 15. augusta bola zmenená klasifikácia, žiadna z európskych krajín sa v súčasnosti nepovažuje za zelenú. Žlté krajiny síce predstavujú zvýšené riziko, avšak cestujúci prichádzajúci zo žltých krajín nemusia absolvovať karanténu.
 • S účinnosťou od 19. septembra sa Slovensko dostalo na zoznam červených krajín – cestujúci po príchode musia absolvovať 10-dňovú karanténu. Povinnosťou je aj preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • Do karantény rovnako poputujú prílety a príchody z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Nový Zéland

 • Na zozname zelených krajín od 6. júla 2020. 
 • Nový Zéland zatvoril hranice pre turistov od 19. marca 2020, do krajiny môžu bez predchádzajúcej výnimky aktuálne vstúpiť občania Nového Zélandu, permanentným rezidentom, rezidentom s platnými cestovateľskými doložkami, partnerom občanov a rezidentov krajiny, diplomatom, závislými deťom občanov alebo rezidentov (do 19 rokov). 
 • Po príchode do krajiny sa vyžaduje 14-dňová karanténa, podmienkou prepustenia je negatívny test na COVID-19. Ten sa vykonáva na 3. a 12. deň.
 • Od 5. októbra má krajina nový online systém povinnej karantény, pred príchodom sa musí cestujúci preukázať voucherom, ktorý mu tento systém vygeneruje.
 • Pri príchode do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19.
 • V prípade, že máte nárok na výnimku, môžete o ňu požiadať vyplnením tohto formulára. 
 • V prípade tranzitu cez Nový Zéland musia občania Slovenskej republiky požiadať o New Zealand electronic Travel Authority, podmienok je tiež zakúpený let z Nového Zélandu do nasledujúcej destinácie.
 • V súčasnosti je stále v platnosti odporúčanie vlády necestovať do zahraničia. 

Singapur

 • Na zozname zelených krajín od 26. novembra.
 • Podmienky vstupu do krajiny sú pomerne komplikované a ich celé znenie nájdete v anglickom jazyku TU.
 • Pre Slovákov platí – pokiaľ ide o rezidenta a občana, vstup je povolený avšak vzťahuje sa naň dvojtýždňová karanténa a testovanie, v prípade držiteľov pasu a výnimiek treba do krajiny prísť s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nebude starší ako 72 hodín a nasleduje dvojtýždňová karanténa spojená s testovaním.
 • Krátkodobé vstupy do krajiny (napríklad za účelom turizmu) povolené nie sú.
 • Tranzit v Singapure je aktuálne povolené len na lety vybraných leteckých spoločností skupiny SIA Group, pričom treba oba lety využiť v rámci aeroliniek tejto skupiny.

Taiwan

 • Na zozname zelených krajín od 1. októbra.
 • Na Taiwan môžu pricestovať cudzinci za iným účelom ako turizmus a návšteva. Môžu požiadať o špeciálne povolenie na vstup na základe dodania potrebných dokumentov a formulárov.
 • Výnimku majú aj študenti – môžu požiadať o študentské pobyty v krajine.
 • Od 1. decembra platí pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Taiwan bez výnimky povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 3 dni od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14 dňovej karanténe. 
 • V prípade povolenia je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla. Následne cestujúcich čaká dvojtýždňová karanténa – zoznam hotelov a zariadení, kde ju môžu stráviť nájdete TU.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte, prosím, na redakcia@pelipecky.sk. Ak máte super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chcete sa o svoje zážitky podeliť so svetom, nebojte sa nám svoj text poslať na novinky@pelipecky.sk. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.


Špeciálne zľavy pre našich čitateľov

 • Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP.
  • Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
Komentáre

Prvý raz letela lietadlom až v 19tich, od tej doby si ho zamilovala. Krajinu podľa nej spoznáš podľa gastronómie a toho, ako ti naservírujú dezert. Za hranicami ju najčastejšie nájdete sedieť v lokálnej kaviarni so šálkou kávy a domácim zákuskom. Vyrástla v rodine dejepisárov, povinnou zastávkou každej jej cesty sú preto historické pamiatky a múzea. Myslela si, že preferuje more, nedávno sa však zamilovala do hôr, a to rovno do našich domácich.

Odporúčame

Horúce #PELIPECKY

Novinky a správy zo sveta cestovania

Lyžovačka v Európe: ktoré krajiny otvárajú lyžiarske strediská a ktoré nie? https://t.co/sWSoMO4dev #dovolenky13 hodiny dozadu
Lyžiarske strediská na Slovensku zostanú zatvorené minimálne do začiatku januára, povedal minister dopravy Andrej Doležal #novinky https://t.co/sWSoMO4dev13 hodiny dozadu
Wizz Air otvára novú základňu na letisku Cardiff vo Walese https://t.co/F3lYeS4B3u #novinky13 hodiny dozadu
7 vecí, ktoré musíš skúsiť na karibskom ostrove Bonaire (a máme aj super letenky) https://t.co/5nG3l0Xwpe #letenky14 hodiny dozadu
Najväčší národný park, termálne kúpele a skvelé jedlo: Dovolenka v Maďarsku v roku 2021 od 49€ https://t.co/szC7YkjlpO #dovolenky15 hodiny dozadu
Dominikánska republika bezplatne poisťuje na COVID do konca roka, vyžaduje len registráciu pri vstupe https://t.co/Y8tu6XeTpQ #novinky16 hodiny dozadu
Ibiza – keď ju miluješ, tak po celý rok! Na tieto miesta sa radi vraciame aj virtuálne https://t.co/bOMAtCjgZT #cestopisy17 hodiny dozadu
Zelené krajiny cestovateľského semafora: všetko čo treba vedieť o vstupe a tranzite https://t.co/SGJb5njzCa #letenky17 hodiny dozadu
Noc zdarma v 5* hoteli! Emirates k letenke do Dubaja pribalia zaujímavý benefit https://t.co/pd62Uco2rn #letenky17 hodiny dozadu
Ďalší Airbus A380 od Emirates mieri na európsku linku https://t.co/4CmIHOD9hH #novinky18 hodiny dozadu

Odporúčame tiež:

Reklama
Reklama
Hore